Історія України

https://drive.google.com/drive/my-drive  - Різнорівневі завдання.

Конспект уроку на тему: «Українська революція»
Урок-конференція побудований на проектній основі.
Основний елемент форми проекту – зіткнення поглядів прихильників і противників політичних сил, що діяли під час Української революції; проблема вибору своєї позиції була запропонована самими учнями.
Учитель допоміг виробити структуру проекту, консультував групи учнів, намагаючись стимулювати їх творче ставлення до отриманих завдань.
Урок проводиться як повторювально-узагальнюючий у рамках вивчення тем «Українська революція», «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918- 1920 рр.)» в курсі історії України (10 клас).
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми «Українська революція», «Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1920 рр.)»; сприяти формуванню навичок самостійного творчого мислення учнів, уміння систематизувати історичні факти й використовувати їх для підтвердження своєї позиції, робити вибір та відстоювати свою точку зору, критично ставитися до політичних декларацій, поважати думку опонентів, бачити діалектику й неоднозначність історичного процесу; сприяти формуванню патріотизму, гордості за український народ, причетності до його великої та трагічної історії.
Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.
Обладнання:
         Мультимедійна дошка, спільний мультимедійний проект груп учнів «Українська революція» (до складу проекту входять портрети діячів Української революції, цитати з їх висловлювань, фрагменти історичних документів, фотодокументи, історичні карти).
         На дошці записаний план уроку.
         Кожен учень отримує картки двох типів:
а) різнокольорові картки з назвами політичних сил для голосування;
б) картки з буквами А, В, С, D – для групової роботи.
ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
1.      Мотивація теми.
2.      Вибір форми уроку як відкритої конференції представників політичних сил, які брали участь в Українській революції.
3.      Усі учні класу пишуть історичний твір на тему: «Яку політичну силу я підтримав би у роки Української революції і чому?»
4.      На основі творів і за бажанням учнів формуються групи прихильників та опонентів основних політичних сил Української революції (Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, більшовиків) – усього 8 груп.
5.      Перед групами ставиться завдання: прихильники політичних сил мають підібрати аргументи й факти, які доводять тезу, що саме ця політична сила найбільш повно виражала інтереси українського народу під час революції і діяла найбільш ефективно. Опоненти повинні підібрати аргументи і факти, які спростовують цю точку зору (помилки, прорахунки, неефективні дії даної політичної сили).
6.      З числа найбільш підготовлених учнів формується група експертів. їх завдання – проаналізувати виступи учасників конференції, підібрати питання до представників політичних сил, провести голосування та визначити, яку політичну силу в Українській революції підтримали б учасники відкритої конференції.
7.      Групи спільно готують, мультимедійний проект «Українська революція».
ХІД УРОКУ
I.       ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.      МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Учитель визначає історичний період Української революції як один з найбільш яскравих, складних і трагічних періодів історії України, коли перед кожним стояла проблема вибору – на чий бік стати, яку політичну силу підтримати в боротьбі, коли вибір кожного визначав майбутнє України.
Основні завдання уроку:
1)      З'ясувати позиції різних політичних сил в Українській революції, їх сильні та слабкі сторони.
2)      Визначити власну позицію в реальній історичній ситуації – на чиєму боці виступив би кожен учасник конференції, яку політичну силу підтримав би?
3)      Спробувати створити ідеальну модель української національної держави в цей період.
4)      Визначити, чого ми можемо й повинні навчитися на прикладі Української революції.
План уроку
1.      Виступи представників політичних сил та їх опонентів. Відповіді на запитання експертів.
2.      Аналіз виступів експертною групою.
3.      Історичний вибір своєї позиції учасниками конференції (голосування та обґрунтування вибору).
4.      Підсумок Голосування.
5.      Проектування ідеальної моделі української національної держави періоду Української революції.
6.      Історичні уроки української революції.
III. ВИСТУПИ ПРЕДСТАВНИКІВ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ ТА ЇХ ОПОНЕНТІВ, ПИТАННЯ ЕКСПЕРТІВ
Виступ представників Центральної Ради
Головні аргументи:
Центральна Рада – перша політична сила,, яка змогла реалізувати прагнення українського народу до власної державності;
•        Центральна Рада змогла максимально ефективно використати революційні події в Росії для створення незалежної держави;
•        УНР була не фіктивною, а реальною державою з власними органами влади в центрі та на місцях, власною армією, розробленою Конституцією;
•        Центральна Рада проводила гнучку політику, спрямовану на створення Української держави, з урахуванням історичної ситуації – від автономної (І Універсал) до незалежності (IV Універсал);
Центральна Рада – єдина влада, яка отримала підтримку всього українського народу. До неї увійшли представники усіх українських Національних партій, її підтримали громадські організації й профспілки: у квітні 1917 р. – Український національний конгрес, у травні 1917р. – три всеукраїнських з'їзди – військовий, селянський і робітничий. Це дає нам право вважати Центральну Раду українським парламентом; Центральна Рада завжди діяла в інтересах народу (аналіз соціально-економічної політики Центральної Ради); це – єдиний уряд, який спробував побудувати в Україні правову державу, проголосив демократичні права та свободи, прийняв Конституцію; Центральна Рада прагнула національної гармонії у молодій Українській державі. У III Універсалі вона проголосила справедливу національну політику – визнання права на національно-персональну автономію російського, єврейського, польського та інших народів, прагнучи забезпечити їм право на самовизначення; саме за часів Центральної Ради Україна вийшла на міжнародну арену;
Берестейській мир поклав початок міжнародному визнанню України як незалежної держави; Центральна Рада виявляла політичну гнучкість у зовнішній і внутрішній політиці; саме Центральна Рада сприяла висуненню на історичну арену видатних політичних діячів – Грушевського, Винниченка, Петлюри;
Центральна. Рада змушена була діяти, в дуже складних міжнародних і внутрішньополітичних умовах.
Питання експертів:
І)       Чому не були виконані умови ІІІ Універсалу?
2)      Який період діяльності Центральної Ради був найбільш ефективним і чому?
Виступ опонентів Центральної Ради
Головні аргументи:
•        Центральна Рада справді спочатку мала потужну підтримку всього українського народу, але наприкінці свого існування втратила її, бо виявила неспроможність вирішити основні проблеми населення;
•        Центральна Рада  зволікла й проявила нерішучість щодо вирішення головних соціально-економічних завдань (наприклад, конфіскація поміщицьких земель і передача їх селянам ішла дуже повільно);
•        Центральна Рада не змогла створити ефективний державний апарат, міцну владу на місцях, ліквідувати хаос і безлад, не було встановлено повного контролю над виробництвом;
•        невдалою була фінансова політика Центральної Ради – не маючи коштів, вона не встановила контроль над банками;
•        Центральна Рада не зуміла створити міцну боєздатну армію, яка могла б захистити молоду державу;
·                   реформування не торкнулось судової та освітньої сфери ;
·                    у міжнародній політиці Центральна Рада так і не отримала підтримки Антанти, яка б допомогла ЦР стабілізувати становище в країні і дати відсіч зовнішній агресії з боку більшовицької Росії.
Виступ прихильників гетьманату П. Скоропадського
Головні аргументи:
•        Метою приходу до влади гетьмана Скоропадського було врятувати Україну від хаосу й беззаконня, які панували в останній. період діяльності Центральної Ради;
•        під час гетьманату існувала чітко організована система управління, адміністративний апарат успішно розв'язував конкретні питання;
•        проголошуючи Українську державу, гетьман Скоропадський спирався на історичні традиції українського народу. Гетьманат поєднував ознаки монархії, республіки та диктатури;
•        гетьман Скоропадський мав практично необмежену владу, що дозволило йому стати реальним керівником держави;
•        Скоропадський спробував знайти прийнятний для всього народу варіант аграрної реформи;
•        намагався створити соціальну опору режиму на селі, відродити інститут козацтва;
•        активно діяв на міжнародній арені (у короткий термін були встановлені дипломатичні зв'язки з 12 державами, підписаний, договір з РСФСР);
•        заслугою Скоропадського було проведення ефективної політики відродження української культури (за короткий час відкрито 150 українських гімназій, навчання здійснювалось українською мовою, створено, два українських університети, національний архів і національна бібліотека, українська академія наук.
Питання експертів:
Яка роль зовнішнього фактора у створенні, діяльності й загибелі гетьманської держави?
Виступи опонентів гетьманату Скоропадського
Головні аргументи
•        Прихід до влади гетьмана Скоропадського – це не результат внутрішніх процесів в українській державі, а наслідок брутального втручання Німеччини у внутрішні справи українського народу;
•        гетьманат не був демократичною державою: гетьман мав необмежену владу, опозиція переслідувалася;
•        опорою гетьманського режиму були дореволюційні чиновники й офіцери. Скоропадський не мав широкої народної підтримки;
•        Скоропадський не зміг налагодити співробітництво з лідерами українських політичних партій, негативно ставився до соціалістичних ідей;
•        основна маса населення України – селяни – не підтримали аграрної політики Скоропадського, особливо – повернення земель поміщикам;
•        як наслідок, в Україні почався широкий народний рух проти гетьманату – страйки робітників, повстання селян. Каральні експедиції були неефективними й не додали популярності Скоропадському;
•        Скоропадський занадто тісно співробітничав з Німеччиною.
Висновок: навіть ефективна адміністративна влада за відсутності підтримки народу приречена на поразку.
Питання експертів:
У якій сфері політика Скоропадського була найбільш ефективною, а в якій – найбільш невдалою?
Виступ представників Директорії
Головні аргументи:
•        Директорія прийшла до влади на хвилі загального незадоволення гетьманським режимом. Її вплив спочатку був величезним, вона користувалася повною підтримкою народу, чисельність армії швидко зростала, у. грудні 1918 р. було проголошено відновлення УНР;.
•        завданням Директорії було залишити більшовиків без соціальної опори. Розуміючи привабливість соціалістичних лозунгів, Директорія спробувала виробити український варіант соціалізму;
•        у сфері економіки Директорія прагнула перш за все відродити сільське господарство – дати селянам землю, зберегти міцні селянські господарства. Директорія намагалася залучити на свій бік робітників, дати їм можливість керувати своїми підприємствами;
•        саме за Директорії були об'єднані всі українські землі, проголошено акт Злуки УНР та ЗУНР;
•        Директорія розширила міжнародні зв'язки Української, держави;
•        під час Директорії на ключові пости було висунуто. сильних політичних діячів – Петлюру і Винниченка;
•        водночас Директорія була досить демократичною і допускала певний плюралізм думок;
•        важливим фактором, що зумовив крах Директорії, був зовнішньополітичний. Директорія мала надто багато ворогів і занадто мало сил і можливостей, щоб опиратись їм.
Висновок: Директорія розуміла необхідність збереження Української держави, але не змогла переконати в цьому народі країни Антанти.
Питання експертів:
Чому Директорія так швидко втратила підтримку українського народу?
Виступ опонентів Директорії
Головні аргументи:
•        Директорія прийшла до влади як альтернатива гетьманському правлінню. Чіткої й послідовної програми державного будівництва вона не мала;
•        Директорії не вдалося створити ефективний державний апарат, систему законодавчих і виконавчих органів, органи охорони й громадського порядку, боєздатну армію;
•        політика Директорії була суперечливою й не послідовною (наприклад, в аграрному питанні);
•        непослідовність Директорії відштовхнула від неї більшу частину українського народу – селянство. Почався повстанський рух;
•        серед членів Директорії не було політичної єдності; Винниченко виступав за об'єднання з більшовиками, а Петлюра – з Антантою. Це послаблювало позиції Директорії.
Питання експертів
1)      Яку роль у поразці Директорії  відіграли внутрішні, а яку – зовнішні фактори?
2)      Які з них були вирішальними?
Виступ представників більшовиків
Головні аргументи:    
•        більшовики виражали й захищали інтереси трудового народу, їхній лозунг: «Земля – селянам, фабрики – робітникам, мир - народам».
•        вони спробували встановити  радянську владу в Україні мирним шляхом (грудень 1917 р. робота Всеукраїнського з'їзд Рад у Києві);
•        більшовики організували чітку систему влади в центрі і на місцях;
•        на VIII Всеросійській конференції більшовики прийняли резолюцію «Про Радянську владу в Україні», у якій була визначена самостійність України, права української мови;
•        згідно з Декретом про землю проводилась конфіскація поміщицьких земель і передача її у безкоштовне користування безземельним і малоземельним
селянам;
•        більшовики, врешті-решт, змогли затвердити свою владу на Україні.
Висновок: політика більшовиків виражала інтереси більшості українського населення.
Виступ опонентів більшовиків
Головні аргументи:
·                   Для більшовиків Україна була важливою передусім як джерело шоб зберегти Радянську владу; більшовики не мали масової підтримки всього населення України, їхній вплив був відчутним тільки в промислових центрах; свою владу більшовики на Україні встановили не самостійно, а спираючись на підтримку Радянської Росії, у тому числі й військову;
·                   більшовики не були самостійною політичною владою на Україні, їхні дії контролювались і керувались Росією;
·                   проголосивши передачу поміщицької землі селянам, більшовики в 1919 р. почали проводити політику «військового комунізму», спрямовану на пограбування населення України;
·                   заяви більшовиків про самостійність України були облудними, їхня реальна політика свідчила про те, що мета і завдання більшовицького режиму не змінились.
Запитання експертів
Чому саме більшовикам вдалося затвердити свою владу на Україні?
ІV.    АНАЛІЗ ВИСТУПІВ ЕКСПЕРТНОЮ ГРУПОЮ ЗА СХЕМОЮ
·         Логічність.
·         Послідовність.
·         Повнота і якість аргументації.
·         Використання фактичного матеріалу.
·         Наявність помилок.
·         Оригінальність.
·         Відповіді на запитання.
V.      СИТУАЦІЯ ВИБОРУ
Експерти проводять голосування,
Учні по черзі опускають у спеціальну скриньку картки з назвою тієї політичної сили, до якої вони приєдналися б під час Української революції, та пояснюють свій вибір.
Експерти підбивають підсумки голосування.
VI.    РОБОТА В ГРУПАХ
Учні об'єднуються в чотири групи – А, В, С, D; протягом 3 хвилин обговорюють модель  ідеального державного ладу України у цей історичний період.
•        Група А – визначає політичну структуру держави;
•        Група В – визначає економічну програму;
•        Група С – визначає провідні принципи національно-культурної політики й міжетнічних відносин;
•        Група D – формулює головні принципи міжнародної полі-тики. .
Після цього групи доповідають класу про результати своєї роботи. Клас обговорює і за допомогою вчителя коригує роботу груп (якщо це необхідно).
VІІ.   ФРОНТАЛЬНА БЕСІДА
Учитель пропонує учням сформулювати, які уроки ми, покоління XXI ст., можемо винести з історії Української революції.
Орієнтовні відповіді учнів
1.      Для того, щоб досягнути й зберегти незалежність, необхідна єдність усіх політичних сил України.
2.      Головним мотивом діяльності будь-якої влади й кожної людини має бути любов до Батьківщини, головна мета кожного громадянина – діяти на благо народу.
3.      Треба бути толерантним, шукати й знаходити компроміси для досягнення внутрішньої єдності.
4.      Потрібно діяти послідовно, наполегливо й у той же час гнучко.
5.      Досягнення мети не буває легким.
6.      Пріоритетними є загальнонаціональні інтереси.
7.      Кожна людина повинна мати  право вибору, але робити вибір потрібно свідомо, розуміючи свою особисту відповідальність за долю країни.
VIII. ВИСНОВКИ
Учитель. Історія – це не лише наука про минуле, вона завжди повернута в майбутнє. Занурившись в атмосферу політичної боротьби під час Української революції, ми ясніше бачимо перспективу та завдання,які стоять перед нами сьогодні. Зміцнювати українську державність, жити й працювати в ім'я майбутнього Батьківщини, бути справжнім патріотом – наше завдання сьогодні й повсякчас.

https://drive.google.com/drive/my-drive

Конспект уроку на тему «Гетьман П. Скоропадський. Внутрішня політика української держави»
Мета уроку: охарактеризувати основні напрями внутрішньої політики Української держави, розкрити обмеженість соціальної бази гетьманських реформ; підвести учнів до висновку, що політика Української держави залежала від країн Четверного союзу і не мала перспектив для утвердження незалежності; закріпити навички зіставлення історичного матеріалу, вміння розглядати події в конкретно-історичних умовах; виховувати в школярів громадську позицію, сприяти утвердженню демократичних ідеалів.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Методи: бесіда, порівняльний аналіз, робота в групах, аналіз документів, мультимедійні технології, письмова робота.
Обладнання: мультимедійні презентації «Павло Скоропадський»; «Внутрішня політика Української держави»; документальний фільм; підручник; стінна карта «Перша світова війна»; атлас з історії України.
Основні поняття і терміни: Українська держава, Рада міністрів.
Основні дати:
29 квітня 1918 р. - державний переворот, прихід до влади гетьмана П. Скоропадського.
14 грудня 1918 р.- зречення П. Скоропадського від влади.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.
Метод «Мозковий штурм».
Учитель. «Створити здібний до державної праці сильний уряд. Відбудувати армію і адміністративний апарат. Провести необхідні політичні і соціальні реформи. Політичну реформу я уявляю собі так: ні диктатура вищого класу, ні диктатура пролетаріату, а рівномірна участь усіх класів суспільства в політичному житті краю. Соціальні реформи я хотів проводити в напрямі збільшення числа самостійних господарств коштом зменшення обширу найбільших маєтків».
Кому, на вашу думку, належать ці роздуми про відбудову держави?
Отже, сьогодні ми вивчатимемо тему «П. Скоропадський. Внутрішня політика Української держави П. Скоропадського».
Після здобуття Україною справжньої незалежності і державного суверенітету ми, нарешті, маємо змогу по-новому подивитися на постать Павла Петровича Скоропадського - останнього українського гетьмана. Він належить до тих історичних осіб, навколо яких завжди точилися нескінченні дискусії, створювалися міфи й легенди. Його діяльність зазнала нищівної критики. Складається враження, що гетьман закономірно з'явився на політичній арені України 1917 р. і так само закономірно зник з неї наприкінці 1918- го, залишивши по собі згадку як про політичного невігласа, авантюрника або й невдалого сучасного Бонапарта. Згадаймо твори Володимира Винниченка, статті Сергія Єфремова, Андрія Ні- ковського, Дмитра Мануїльського, зі сторінок яких проглядає немиле для них «лисяче обличчя», П. Скоропадський постає в ролі «слинявої маріонетки» тощо.
Водночас протилежна картина вимальовується нечисленними істориками, прихильними до гетьмана. Вони стверджують, що сім з половиною місяців в Українській державі - чи не найкраща пора Української революції, період розквіту та зміцнення національної державності, культури, бурхливого розвитку економіки. Сьогодні постала потреба об'єктивно висвітлити життя і діяльність Павла Скоропадського як у контексті загальноукраїнської історії, так і в плані пізнання його як особистості.
Отже, проблемне запитання нашого уроку: ким був Павло Скоропадський - «політичним перевертнем» чи «щирим патріотом»?
Після уроку ви зможете:
- розповісти про внутрішню політику Української держави;
- працювати з історичними документами, робити висновки;
- висловити свою думку щодо постаті Павла Скоропадського,
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Виступає учень, який отримав випереджувальне завдання підготувати комп'ютерну презентацію «Павло Скоропадський».
Робота в парах.
Вставити пропуски в тексті.
Український громадський, політичний діяч, 1___________. Походив з козацько-старшинського роду 2___________. Офіцер 3________________. Учасник російсько-японської (1904-1905) та Першої світової воєн (4___________). 5____________ Української держави (29 квітня - 14 грудня 1918). Один з лідерів та ідеологів монархічного гетьманського руху.
Павло Скоропадський народився 15 травня 1873 р. у Вісбадені, у Німеччині. Навчався в 6_____________ гімназії. Відповідно до сімейних традицій, як і до традицій усієї тодішньої аристократії Російської імперії, юний Скоропадський мав здобути військову освіту. Кар'єра військового приваблювала і його самого. 1886 р. Павло вступив до 7__________ Пажеського корпусу і успішно закінчив його в 1893 р. Молодого офіцера призначили на службу до Кавалергардського полку, де він тимчасово виконував обов'язки командира ескадрону. За два роки Павло отримав призначення на посаду 8___________ цього полку, а в грудні 1897 р. став поручиком.
У жовтні 1917 р. на з'їзді Вільного козацтва Скоропадського було обрано почесним військовим отаманом. У листопаді 1917 р. корпус під його командуванням став на захист УЦР. 9______________ на Всеукраїнському хліборобському конгресі обраний гетьманом України. Після зречення від влади виїхав до 10_________________.
Відповіді:
1. Військовий; 2. Скоропадських; 3. Російської імперії: 4.1914-1918: 5. Гетьман; 6. Ста-родубській; 7. Петербурзького; 8. Полкового ад'ютанта; 9. 29 квітня 1918 р.; 10. Берліна.
Розповідь учителя. Деякий час після повернення до влади Центральної Ради зберігалася республіканська форма правління: усі державні акти підписувалися від імені Української Народної Республіки. Але її авторитет серед населення України падав. Заможні верстви населення були незадоволені проголошенням націоналізації великої земельної власності, безпорадністю у налагодженні роботи промисловості, їх дратував сам термін «Рада». Зі свого боку селянська біднота відчувала, що після повернення поміщиків обіцянка Ради наділити її землею перетворилися на пустопорожню декларацію.
Водночас почали загострюватися відносини між окупаційним командуванням і урядом УНР. Рада виявилася неспроможною вивезти до Німеччини продовольство: її можливості у цьому питанні, як зазначав представник німецького командування, «не йшли далі сили німецького багнета». За такої ситуації кайзерівські чиновники, всупереч своїм обіцянкам, почали дедалі активніше втручатись у внутрішні справи УНР. Дійшло до того, що 25 квітня 1918 р. було оголошено створення військово-польових судів над українськими громадянами. Центральна Рада висловила протест. Поступово складалися передумови усунення Центральної Ради з політичної арени.
Українські політичні групи консервативного спрямування та офіцери Вільного козацтва пішли на закулісні переговори з німецьким командуванням, для якого встановлення в Україні твердої влади було гарантією успішного вивезення продовольства.
29 квітня 1918р. загін німецьких військ зайняв приміщення, де засідала Центральна Рада.
Запитання.
Яким було останнє рішення Центральної Ради?
Останнім рішенням Ради було прийняття демократичної конституції УНР і обрання Президентом України М. Грушевського.
Того ж дня Всеукраїнський з'їзд землевласників вирішив встановити монархічну форму державного правління і проголосити гетьманат. Гетьманом України було обрано одного з відомих організаторів українізованих військових частин, почесного отамана Вільного козацтва генерала Павла Скоропадського. Серед перших рішень гетьмана було встановлення Української держави замість Української Народної Республіки, проголошеної Українською Центральною Радою.
Запитання.
1. Що стало причиною конфлікту між німецько-австрійською адміністрацією, консервативними колами України, з одного боку, і Центральною Радою - з другого?
2. Як було організовано і здійснено гетьманський переворот?
3. Чому Центральна Рада під час перевороту не мала підтримки у військах і в народних масах?
Робота з документами.
Робота в парах з документом 1.
Наскільки переконливими є аргументи П. Скоропадського на користь державного перевороту, ліквідації Центральної Ради і утвердження гетьманату? Крім документа 1, для підготовки відповіді використайте матеріал параграфа.
Документ 1
П. Скоропадський про обставини, які спричинили переворот 29 квітня 1918 р.
Багато людей критикують мій крок і злим оком дивляться на возстановлення Гетьманства. Зовсім зрозуміло, чому так відносяться до цього факту вороги української державності. Оправдувати відновлення і зміцнення державної української традиції не можуть ті, що хочуть, аби не було Української держави. Відповідати їм на роблені мені закиди - безцільно. Але тим, що звуть себе українцями, мені хочеться поки що сказати лише одне: пам'ятайте, що коли б не було мого виступу, німці, кілька днів пізніше, завели б на Україні звичайне генерал-губернаторство. Воно було б оперте на загальних основах окупації і нічого спільного з українством, розуміється, не було б. Тим самим не було б Української держави, яка реально появилась на світовій арені хоч у цьому короткому періоді Гетьманства. А це значить, що ідея української державності в очах чужих і своїх здавалася б і досі нездійснимою утопією. Від часів Гетьманства 1918 р. державність українська стала фактом, з яким світ рахувався і буде рахуватись... Писано у березні-травні 1919 р. у Лозанні.
За поданим зразком складіть і заповніть таблицю «Українська держава П. Скоропадського».
Діяльність гетьмана
Відповідь
Аграрна політика

Перетворення в армії

Заходи в галузі економіки

Формування влади

Оточення Павла Скоропадського складалося з помірковано-консервативних чиновників, військових і громадських діячів, чия діяльність була пов'язана з Україною з дореволюційних часів. Більшість з них були українцями, щоправда, зрусифікованими. Про своє походження вони згадали лише після падіння імперії Романових. Серед членів гетьманського уряду - Ради Міністрів - переважало переконання, що переворот відкрив можливість побудови нової за формою Української держави, яка встановить стабільний політичний лад на засадах приватної власності й забезпечить національне відродження.
Головою Ради Міністрів став Ф. Лизогуб. Після гетьманського перевороту Україною прокотилася хвиля арештів і розстрілів тих, хто ще недавно на чолі місцевих рад і ревкомів конфісковував поміщицьку власність і розподіляв землю і майно великих землевласників. Замість законності й правопорядку, що їх обіцяв гетьман, його урядовці чинили свавілля й беззаконня, вдавались до залякування й терору. Такі методи давали тимчасовий ефект, адже вони не зменшували кількості невдоволених: заарештовували, а часто й страчували не лише активних революціонерів, а й їхніх родичів, сусідів, випадкових людей. Ще не розвіяв вітер попелу на згарищах поміщицьких маєтків, як запалали селянські хати.
Було переформовано військові частини, організовані ще в період Центральної Ради. Найбільш боєздатними підрозділами були: Окрема запорізька дивізія, організована на базі Запорізького загону; Сердюцька дивізія; переформований після перевороту галицький полк Січових стрільців; Сірожупанна дивізія та інші з'єднання. Функції поліції й державної безпеки виконувала Державна варта.
Гетьман зробив спробу відродити українське козацтво як окремий стан населення і резерв національної армії. 16 жовтня 1918 р. окремим Універсалом П. Скоропадський відновив козацтво в Чернігівській, Полтавській губерніях та на Слобожанщині.
За гетьмана Україна продовжувала розширювати міжнародні контакти. Вона мала дипломатичні відносини з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Швейцарією, Туреччиною, Польщею, Фінляндією, Скандинавськими країнами, Кримом, а з осені 1918 р. - з Францією, Англією, Румунією. Дипломатичні відносини підтримувалися також з Російською Федерацією, Доном і Кубанню.
Було зміцнено судову систему, проведено адміністративну реформу на місцях.
Відносного спокою в Україні гетьманський режим домігся, але орієнтація уряду на великих землевласників і буржуазію поступово відштовхувала від нього селянство, національну інтелігенцію, робітництво. Необхідного компромісу між різними соціальними групами гетьману досягти не вдалося.
Аграрна політика П. Скоропадського.
Відразу після ліквідації в Україні радянської влади великі землевласники з допомогою німецьких та австрійських військ почали спішно відновлювати свою власність на землю і майно: на їхні вимоги власті примушували селян повертати не лише землю й реманент, а й відшкодовувати втрати, яких зазнали поміщики під час революції. Повернення їх в маєтки нерідко супроводжувалося масовим насильством. Німецькі та австрійські воєнні власті охоче надавали в розпорядження поміщиків озброєні загони, а деякі землевласники формували з кримінальних злочинців власні каральні групи.
Водночас гетьманський уряд розробив аграрне законодавство й опублікував у липні 1918 р. «Проект загальних основ земельної реформи». Передбачалося збільшити кількість землевласників за рахунок наділення селян державними, удільними та викупленими у великих власників приватними землями. Землею за викуп наділялися «справжні хлібороби, які мали власні господарства» з робочою худобою і реманентом. Щодо лісових угідь, земельних ділянок площею 140- 200 дес. (а в деяких випадках і значно більше), то вони залишалися за власниками. Цю консервативну аграрну реформу більшість селянства сприйняла негативно. Негативно її сприйняли і великі землевласники. Проте нічого реального щодо впровадження в життя проголошеного проекту реформи гетьманський уряд зробити не встиг.
Бкономічне становище.
Деякі заходи в галузі економіки були добре продуманими й вдалими. Успішно формувалася власна банківська система. Введена Радою національна грошова одиниця - гривня - виявилася досить стабільною. Відновився залізничний рух, для цього ремонтувалися локомотиви, залізниці та мости.
Певна стабілізація відбувалась і в промисловості. Але тут, як і в сільському господарстві, давалася взнаки непоступливість фабрикантів і заводчиків, яким власті повертали націоналізовані підприємства. Прикриваючись інтересами народного господарства, власники відкидали всі ті зміни у взаєминах з робітниками, які відбулися після Лютневої революції. В Україні була обмежена свобода профспілкової діяльності, хазяї на свій розсуд визначали рівень заробітної плати. Відновлювалося дореволюційне законодавство про покарання за участь у страйках. Швидко зростало безробіття, яке в липні 1918 р. досяг- ло 200 тис. чол. Соціальне напруження в місті не знижувалось.
Група 1.
Робота з документом 2.
1. Якими аргументами П. Скоропадський обґрунтовує потребу в гетьманському перевороті? Наскільки переконливими є ці аргументи?
2. На яких принципах обіцяв гетьман П. Скоропадський будувати економічне й соціально- політичне життя в Україні?
Документ 2
Грамота П. Скоропадського «До всього українського народу»
«Громадяне України!
Всім: Вам, козаки та громадяне України, відомі події посліднього часу, коли джерелом лилася кров кращих синів України і знову відродившися Українська Держава стояла коло краю загибелі.
Спаслась Вона, дякуючи могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні свому слову, продовжують і по цей час боротись за цільність і спокій України.
При такій піддержці у всіх зродилась надія, що почнеться відбудовання порядку в Державі й економічне життя України війде, врешті, в нормальне русло.
Але ці надії не справдились.
Бувше Українське Правительство не здійснило державного будування України, позаяк було зовсім не здатне до цього.
Бешкети й анархія продовжуються на Україні, економічна розруха і безроботиця збільшуються і розповсюджуться з кожним днем і врешті для багатющої колись-то України встає грізна мара голоду.
При такому становищі, яке загрожує новою катастрофою Україні, глибоко сколихнуло всі трудові маси населення, які виступили з категоричним домаганням негайно збудувати таку Державну Владу, яка здібна була б забезпечити населенню спокій, закон і можливість творчої праці.
Як вірний син України, я рішив відкликнутись на цей поклик і взяти на себе тимчасово всю повноту влади.
Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України.
Управління Україною буде провадитися через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточнім обґрунтованні нижче долучених до цього законів про тимчасовий державний устрій України.
Центральна і Мала Рада, а также всі земельні комітети з нинішнього дня розпускаються. Всі Міністри і товариші звільняються
Всі нинішні урядовці, працюючі в державних Інституціях, зістаються на своїх посадах і повинні продовжувати виконання своїх обов'язків.
У найближчий час буде виданий закон, установляючий новий порядок Виборів до Українського Сойму.
До цього я буду твердо стояти на сторожі порядку й законности в Українській Державі, буду домагатись негайного виконання всіх державних розпоряджень і буду підтримувати авторитет влади, не спиняючись ні перед якими самими крайніми мірами.
Права приватної власности - як фундаменту культури і цивілізації відбудовуються в повній мірі, і всі розпорядження бувшого Українського Уряду, а рівно тимчасового уряду російського, відміняються і касуються. Відбувається повна свобода по зробленню купчих до куплі-продажі землі.
Поруч з цим будуть прийняті міри по відчуженню земель по дійсній їх вартосте від великих власників, для наділення земельними участками малоземельних хліборобів.
Рівночасно будуть твердо забезпечені права робітничого класу. Особлива увага буде звернена на поліпшення правового становища і умов праці залізничників, котрі при виключно тяжких умовах і на один час не кидали своєї відповідальної праці.
В області економічній і фінансовій відбувається повна свобода торгу й відчиняється широкий простір приватного підприємства й ініціативи».
Група 2.
Робота з документом 3.
1. Якими повноваженнями був наділений гетьман?
2. Визначте, якою мала стати Україна за формою державного правління.
Документ З
Із закону «Про тимчасовий державний устрій України»
«Тимчасово до обрання Сойму і відкриття його діяльності Державний устрій України і порядок керування основується по слідуючих законах:
Про Гетьманську владу.
1. Влада Управління належить виключно до Гетьмана України в межах всієї Української Держави.
2. Гетьман стверджує закони, і без його санкцій ніякий закон не може мати сили.
3. Гетьман призначає Отамана Ради Міністрів. Отаман Міністрів складає Кабінет і представляє його у повному складі на затвердження Гетьмана. Гетьман затверджує і скасовує Кабінет у повному його складі. Гетьман приймає і звільняє інших урядових осіб в разі для останніх не обґрунтовано законом иншого порядку призначення і звільнення.
4. Гетьман є вищий керівничий всіх зносин Української Держави з закордонними державами.
5. Гетьман є Верховний Воєвода Української Армії і флоту.
6. Гетьман оголошує области на військовому, осадному або виключному положенні.
7. Гетьманові належить помилування засуджених, полегчення кари і загальне прощення зроблених злочинних подій з скасованням проти них переслідування і висвободження їх від суду, кари, а також складання казених взимок і даро- вания милости в особливих випадках, коли цим не порушуються нічиї охоронені законом інтереси і громадські права.
8. Накази й розпорядження Гетьмана закріпляються Отаман-Міпістром або відповідним йому Міністром.
Про Раду Міністрів, про Міністрів.
...34. Напрямок і об'єднання праці окремих відомств по предметах як законодавства, так і вищого державного управління накладаються на Раду Міністрів.
35. Керування справами Ради Міністрів накладається на Генерального Секретаря і на підлягаючу йому Державну Генеральну Канцелярію.
36. Отаман-Міністр і Міністри відповідають перед Гетьманом за загальний хід державного управління. Кожний з них окремо відповідає за свою діяльність і розпорядження».
Висновок.
Автором проектів основних законів гетьманщини став О. Палтов - палкий прихильник монархії. який пропонував проголосити Україну спадковою конституційною монархією на чолі з королем. Згідно із законом «Про гетьманську владу» П. Скоропадський одержав необмежені повноваження. Він зосередив у своїх руках не тільки виконавчу, а й законодавчу та судову влади. У новоствореній державі не було нічого спільного з республіканською формою правління, яка була характерною для УНР. Гетьман фактично мав диктаторські повноваження. Отже, Українська держава була однією з форм монархічної диктатури.
Запитання і завдання.
1. Охарактеризуйте соціальну базу гетьманського режиму.
2. За рахунок яких елементів відбувалося формування державного апарату в Українській державі?
3. Що було зроблено для формування української армії?
4. Чому, на вашу думку, гетьман зробив спробу відновити українське козацтво?
5. Проаналізуйте міжнародну діяльність гетьманського уряду.
6. Назвіть сильні й слабкі сторони аграрної політики Скоропадського.
7. Що змінилося за часів гетьманату на транспорті, у фінансовій політиці, у промисловості?
V. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ.
Учні зачитують заповнені графи таблиці «Українська держава П. Скоропадського».
Висловте свою думку: «Ким був Павло Скоропадський - «політичним перевертнем» чи «щирим патріотом»?»
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ.
Рефлексія: Сьогодні на уроці я ... .
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Історія України 10 клас.


Тема 1. Україна в Першій світовій війні

 Тест
Варіант 1.

1.     Метою діяльності української інтелігенції у Союзі міст та Союзі земств було:  а) надання допомоги жертвам війни;  б) забезпечити всенародну підтримку участі Росії у війні;  в) створення “тіньового” кабінету міністрів майбутньої української держави;  г) сприяти розгортанню воєнного виробництва на Україні.

2.     Щодо Першої світової війни ТУП зайняла… А) проросійську позицію;  Б)антиросійську, виступаючи за поразку Росії у війні;  В) очікувальну позицію.
3.     Основу УСС складали…  а) студенти;  б) активісти січового, сокільського і пластового рухів;  в) українська інтелігенція;  г) селянство.
4.     «Брусиловський прорив» – це назва військової операції, проведеної:  а) на території Галичини в 1914 р.;  б) в ході відступу росіян з Галичини;  в) наступ російських військ Південно-Західного фронту у 1916 р.;  г) проти українства на окупованій території.
5.     Назвіть три поняття або терміни,  прізвища, які б ви використали при висвітленні теми “Українські політичні партії, організації, збройні формування в роки Першої світової війни”.
6.     Бойові дії на території України в роки першої світової війни тривали у…  а) 1914-1918 рр.;  б) 1914-1917 рр.;  в) 1915-1917 рр.;  г) 1915-1918 рр.
7.     Які терміни можна добрати, щоб охарактеризувати  політику, що  проводила Росія на загарбаних землях Галичини в роки передодні Першої світової війни?
8.     Скільки українців було мобілізовано до австро-угорської армії, а скільки – до російської?
9.     Які фронти російської армії проходили українськими землями?  А) Західний;  б) Південно-Західний; в) Південний;  г) Північний;  д) Румунський.
10.           Головна українська рада (ГУР) – це…  а) Політична партія утворена на західноукраїнських землях у роки Першої світової війни;  б) Політичний блок утворений на західноукраїнських землях представниками українських політичних партій з Наддніпрянської України;  в) Міжпартійний блок утворений у 1914 р. провідники українськими партіями Галичини.
11.           “Галицька битва” завершилась…  а) взяттям російськими військами карпатських перевалів;  б) оволодінням росіянами Львова;  в) захоплення росіянами фортеці Перемишль.
12.           Хто очолював створену у Львові в серпні 1914 р. Українську бойову управу?  А) К.Левицький;  Б) К.Трильовський;  В) С.Петлюра.

Варіант 2.
1.     Що об`єднує наступне: “Європейський скандал”, Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, О.Бобринський.
2.     Яким було переважаючим ставлення українського населення Галичини до вступу на територію краю російських військ?  А) позитивним;  Б) негативним;  В) нейтральним.
3.     Гмінд,  Вольфсберг – це…  а) командуючі УСС;  б) табори для українських біженців;  в) пункти, яких досягли російські під час наступу в 1914 р.
4.     Кому належать слова, коли і за яких обставин вони були сказані?  “Я буду тут заводити російську мову, закон і устрій”.
5.     Автором статті «Війна і українці» був:  а) М.Грушевський;  б) С.Петлюра;  в) В.Винниченко;  г) М.Міхновський.
6.     Викрисліть зайве. М.Галущинський, Г.Коссак, К.Левицький, Т.Рожанковський.
7.     «Карпаторусский освободительний комитет» було засновано…  а) ТУП;  б) москвофіли;  в) чорносотенці.
8.     Яка з битв Першої світової війни відбулась раніше?  А) Галицька битва;  Б) Брусилівський прорив.
9.     Виберіть вірне твердження.  А) УСС формувалось як регулярне збройне формування;  Б) Українські землі тільки на завершальному етапі війни стали театром бойових дій;  В) СВУ займала проавстрійську позицію.
10.           Чи створювались національні українські військові частини в складі російської армії в 1914-1916 рр.?
11.           Назвіть основні битви в яких брали участь УСС.
12.           У роки Першої світової війни в Австро-Угорщині розгорілась дискусія стосовно того, який термін використовувати щодо українських земель: “Рутенія” чи “Україна”. Яка точка зору перемогла?

Варіан 3.
1.     Як називалася адміністративна одиниця створена росіянами після загарбання Галичини у 1914 р.?  а) Галицька губернія;  б) Галицько-Буковинське генерал-губернаторство;  в) “Королівство Руське”;  г) Коронний край; Галицько-Волинське губернаторство.
2.     На які українські  землі претендувала Росія щодо напередодні Першої світової війни?
3.     СВУ виступала… А) за поразку Росії у першій світовій війні; Б) за поразку Австро-Угорщини у війні; В)за негайне проголошення незалежності України.
4.     Назвіть декілька найбільш відомих стрілецьких пісень.
5.     Які українські території були окуповані російськими військами у 1914 р.?  А) Північна Буковина;  Б) Східна Галичина;  В) Закарпаття.
6.     В яких з перерахованих боїв приймали участь УСС… А) взяття фортеці Перемишль;  Б) бій за гору Маківка;  В) визволення Львова;  Г) оборона Карпатських перевалів.
7.     Під час Першої світової війни М.Грушевський: а) воював у складі УСС; б) був інтернований російськими властями;  в) жив і працював у Відні.
8.     Назвіть декілька організацій, що були створені українською інтелігенцією для допомоги жертвам війни.
9.     Викрисліть зайве. М.Грушевський, А.Шептицький, С.Петлюра. Свій вибір поясніть.
10.           Хто був останнім генерал-губернатором Галичини і Буковини в роки першої світової війни? а) Бобринський;  б) Дорошенко;  в) Петлюра.
11.           Яка з битв Першої світової війни, в якій приймали участь УСС, відбулась раніше? А) на горі Лисоня;  Б) на горі Маківка;  В) бій під Потуторами.
12.           Які райони України найбільш потерпіли від бойових дій в роки Першої світової війни?  а) Буковина;  б) Волинь;  в) Поділля;  г) Донбас;  д) Крим;  е) Східна Галичина;  ж) Закарпаття.

Варіант 4.
1.     Чи завершилась для українців Перша світова війна у 1917 р.?
2.     Хто був першим командиром легіону УСС? А) М.Галущинський;  Б) Т.Рожанковський;  В) К.Трильовський.
3.     Із вказаних тверджень виберіть ті, що стосуються російської політики в Галичині у 1916 р. а) повне нищення українських культурно-освітніх установ і організацій;  б) вибіркові репресії проти окремих осіб;  в) навернення населення в православ`є;  г) ув`язнення і висилка у глиб Росії провідних діячів українського руху;  д) не заборонялось вживання української мови в школах.
4.     Якими українськими землями оволоділи росіяни під час Брусилівського прориву?
5.     Яку позицію стосовно Першої світової війни висловим С.Петлюра на сторінках журналу “Украинская жизнь”?  а) проросійську;  б) проавстрійську;  в) нейтральну.
6.     Які держави були найбільш зацікавлені в розв`язанні “українського питання”?  Англія, франція, Німеччина, Росія, Австро-Угорщина, Румунія.
7.     СВУ була розпущено в…  а) 1915 р.;  б) 1916 р.;  в) 1917 р.;  г) 1918 р.
8.     Які з зазначених тверджень характеризують австрійську політику щодо українського населення в роки Першої світової війни?  а) надання широкомасштабної допомоги українцям, що постраждали від бойових дій;  б) навернення населення в православ`я;  в) репресії проти українства, яке звинувачувалося у співробітництві з росіянами;  г) ув`язнення в контаборах “неблагонадійних”.
9.     Генерал-губернатором Галицько-Буковинського генерал-губернаторства у 1916 р. був…  а) О.Бобринський;  б) Ф.Трепов;  в) Д.Дорошенко.
10.           У роки першої світової війни аграрні реформи, започатковані П.Столипіним: а) тривали до 1916 р.;  б) не проводилися;  в) здійснювалися вибірково.
11.           Продовжіть логічний ряд. ГУР, Українська бойова управа (УБУ),… а) ЗУР; б) УСС; в) СВУ.
12.           Впізнай особу. Політичний діяч, публіцист, один з діячів УСДРП, редактор журналу «Украинская жизнь», автор відозви «Війна і українці».

Варіан 5.
1.     Промислово розвинутими регіонами українських земель на передодні Першої світової війни були:  а) Галичина;  б) Правобережна Україна;  в) Донбас і Придніпров`я;  г) Крим.
2.     Скільки раз російські війська окуповували Східну Галичину і Північну Буковину в роки Першої світової війни?  а) раз;  б) два;  в) три;  г) чотири.
3.     К.Левицький, М.Павлик, М.Ганкевич були лідерами:  а) СВУ;  б) ТУП;  в) ГУР; г) УСС.
4.     В результаті Галицької битви… а) австро-угорські війська розгромили російські;  б) російські розгромили австро-угорські;  в) часткові успіхи мали обидві сторони.
5.     Союз визволення України (СВУ) був утворений:  а) українськими діячами з Наддніпрянської України;  б) українськими діячами західноукраїнських земель;  в) українськими діячами з обох частин України.
6.     Який статус мав легіон УСС у складі австро-угорської армії?  А) добровольче формування;  Б) регулярне формування;  В) поліцейське формування.
7.     Які українські землі мали елементи територіального самоврядування та представницькі органи на передодні Першої світової війни? а) Галичина;  б) Буковина;  в) Наддніпрянщина; г) Закарпаття.
8.     Лідерами СВУ були:  а) С.Петлюра; В.Винниченко;  б) Д.Донцов, В.Дорошенко, М.Меленевський;  в) М.Грушевський, Є.Чикаленко.
9.     Яку мету переслідувала окупаційна політика росіян в Галичині? А) забезпечити собі підтримку місцевого населення;  Б) знищення центру українського руху;  В) перетворення Галичини на звичайну провінцію  Російської імперії.
10.           Чи однакову політику щодо мирного українського населення Галичини проводили австрійська і російська влади в роки війни? а) так, однакову;  б) ні, принципово різну;  в) репресивні заходи росіян були набагато ширшими;  г) репресивні заходи австро-угорських властей були набагато ширшими.
11.           У Наддніпрянській Україні антиросійські настрої в роки війни:  а) не були поширені;  б) були домінуючими;  в) поступово наростали.
12.           В якому році росіяни остаточно втратили Галичину під час Першої світової вйни?  А) 1914 р.;  Б) 1915 р.;  В) 1916 р.;  Г) 1917 р.

Диктанти

№1

1.     Останній бій Українських Січових Стрільців в роки Першої світової війни відбувся (де?)…
2.     Прагнення заволодіти Галичиною урядові кола Росії пояснювали …
3.     Під владою яких держав знаходились українські землі напередодні Першої світової війни?
4.     Хто був першим генерал-губернатором Галицько-Буковинського генерал-губернаторства?
5.     Які українські землі втратила Росія під час наступу німецьких та австро-угорських вйськ у 1915 р.?
6.     Чи прагнула Німеччина до загарбання українських земель напередодні Першої світової війни?
7.     УСС створювалось як регулярне чи добровольче військове формування?
8.     Яку позицію зайняли українські політичні партії в Галичині щодо Першої світової війни: проросійську чи проавстрійську?
9.     Яка подія увійшла в історію під назвою “Брусиловський прорив”?
10.           Що стало приводом до саморозпуску Загальної Української ради у 1916 р.?
11.           На які українські  землі претендувала Австро-Угорщина напередодні Першої світової війни?
12.           Які українські воєнізовані організації стали основою для формування легіону УСС?

№2

1.     Які події отримали назву “європейський скандал”?
2.     Чи зазнавало українське населення Галичини переслідувань з боку австрійських властей у роки війни?
3.     Хто був засновником Союзу визволення України?
4.     Чи можна вважати, що для українського народу Перша світова війна стала братовбивчою?
5.     СВУ саморозлустилася у …р.
6.     Останній наступ росіян під час війни на українських землях було здійснено у …р.
7.     Бойові дії на території  Україні в роки Першої світової війни розпочалися у … р.
8.     Головну українську раду очолював…
9.     Які країни мали загарбницькі плани щодо українських земель напередодні Першої світової війни?
10.           Центром Галицько-Буковинського генерал-губернаторства було місто …
11.           Які українські збройні формування були створені в складі австро-угорської та німецької армій?
12.           Перша світова війна призвела до розколу українського руху? У яких площинах це відбулося?

 

№3

1.     У роки Першої світової війни на українських землях в складі Російської імперії український рух посилився чи був остаточно придушений?
2.     Яку позицію зайняв ТУП щодо війни?
3.     Українців більше було мобілізовано до австро-угорської чи російської армії?
4.     Впізнайте особу. Політичний діяч, публіцист, ідеолог українського націоналізму, під час Першої світової війни перший голова СВУ.
5.     “Українське питання” – це…
6.     За роки війни виробництво сільгоспродукції та та промислових товарів зросло чи зменшилося?
7.     Чи відбувались виступи селян і страйки робітників у роки Першої світової війни на українських землях?
8.     Хто такий Василь Вишиваний?
9.     УСС були підпорядковані австро-угорському чи німецькому командуванню?
10.           Депортація – це…
11.           Активну культурно-освітню діяльність січовики здійснювали на…
12.           Чи сприяла Перша світова  війни зростанню національної свідомості українців? Так чи ні?

Задачі і творчі завдання

1.     Чому Україна на передодні Першої світової війни займала важливе місце в планах держав двох ворогуючих блоків – Антанти і Троїстого союзу?
2.     На початку війни С.Петлюра у своїй статті переконував, що світова війна допоможе українцям Наддніпрянщини задовольнити їхні  національні вимоги. Чим він аргументував таку свою позицію? Чи була вона реальною?
3.     Чому СВУ було засновано на західноукраїнських землях, а не у Наддніпрянщині?
4.     Відомий український громадський діяч та історик Д.Дорошенко назвав окупаійну політику російської влади в Галичині “тріумфом російського націоналізму”. Чи відповідає реаліям така оцінка подій?
5.     Чим можна пояснити те, що в роки війни українські політичні партії з Наддніпрянщини і з  західноукраїнських земель не змогли виробити єдиної лінії щодо воюючих сторін?
6.     Чи можна діяльність СВУ вважати зрадницькою? 
7.     Чому одним з об`єктів репресивної політики росіян в Галичині стала греко-католицька церква? 
8.     В чому суть “українського питання” напередодні і під час Першої світової війни?
9.     Чому лідери ГУР і СВУ вважали Росію головним ворогом України?
10.           У роки війни відбувається відродження українського руху в Наддніпрянській Україні. Чим це було зумовлено?
11.           Більшість країн Троїстого (Четвертного союзу) планували захопити ту чи іншу частину України. Чому ж вони підтримували діяльність СВУ, що виступала за самостійність України?
12.           Чому Росія з початком Першої світової війни не створила у своїй армії український підрозділ подібний до УСС?

Тема 2. Українська революція

 

Тест

Варіант 1.
1.     Основним найбільш чисельним прошарком українського суспільства на передодні революції 1917 р. були… А) робітники; Б) селяни; В) підприємці та промисловці.
2.     Як відреагував Тимчасовий уряд на “Статут вищого управління Україною” запропонований делегацією УЦР?  А) затвердив;  Б) відхилив;  В) направив на доопрацювання.
3.     Хто очолював делегацію УЦР, яка у травні 1917 р. вручила Тимчасовому уряду вимогу проголошення автономії України? А) М.Грушевський;  Б) В.Винниченко;  В) С.Петлюра.
4.     Де були вперше створені перші підрозділи Вільного козацтва?  А) на Київщині;  Б) на Полтавщині;  В) на Чернігівщині.
5.     Як складалися стосунки між УЦР і Радою об`єднаних громадських організацій? А) співробітничали;  Б) контакти були відсутніми;  В) вороже.
6.     Коли було опубліковано ІІІ Універсал?  А) 7 листопада 1917 р.;  Б) 22 грудня 1917 р.;  В) 9 січня 1918 р.
7.     Якою була реакція УЦР на  “Тимчасові інструкції Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні”?  А) схвалила;  Б) відхилила;  В) прийняла до уваги.
8.     ІІ Універсал УЦР…  А) самовільно проголошував автономію України;  Б) бралося зобов`язання не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських Установчих зборів;  В) Питання про автономію України взагалі не ставилося.
9.     Що давало УЦР законні підстави виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу?  А) Те, що в ній були представлені всі прошарки і національні меншини населення України;  Б) Наявність міцних збройних сил;  В) Домовленості з Тимчасовим урядом?
10.           Коли відбувся збройний виступ самостійників?  А) червні 1917 р.;  Б) липні 1917 р.  В) серпні 1917 р.
11.           Коли відбувся корніловський заколот? А) липні 1917 р.;  Б) серпні 1917 р.  В) жовтні 1917 р.
12.           Першою українізованою військовою частиною був:  а) військовий клуб ім. П.Полуботка;  б) полк ім.Б.Хмельницького;  в) Вільне українське козацтво.

Варіант 2.
1.     Чому в назві майже всіх українських партій, що виникли або відновили свою діяльність після повалення царизму, було присутнє слово соціалізм або соціалістична. А) ці слова були популярними; Б) ідеї соціалізму були популярними; В) соціальний склад українського населення був переважно селянським.
2.     Коли відбувся у Києві З`їзд поневолених народів Росії?  А) вересень 1917 р.;  Б) жовтень 1917 р.;  В) листопад 1917 р.
3.     Документ Тимчасового уряду, що визначав повноваження Генерального Секретаріату, мав назву:  а) Статут Вищого управління;  б) Тимчасові інструкції;  в) Тимчасовий статут Генерального Секретаріату.
4.     Яким було ставлення УЦР до “Демократичної наради”, що була скликана Тимчасовим урядом?  А) Позитивним;  Б) Негативним;  В) Ніяке.
5.     Збройний виступ самостійників був зумовлений … А) прийняттям ІІ Універсалу;  Б) виступом більшовиків;  В) заколотом генерала Корнілова.
6.     Радянська влада в Україні була проголошена.. а) 25 жовтня 1917 р.;  б) 4 грудня 1917 р.;  в) 12 грудня 1917 р.;  г) 22 січня 1918 р.
7.     Після початку революції і виникнення Рад робітничих і солдатських депутатів більшість у них мали: А) більшовики;  Б) меншовики;  В) есери;  Г) кадети.
8.     УЦР вважала непотрібним створення регулярної армії тому, що…  А) була в полоні соціалістичних вчень;  Б) вважала, що в україні немає ворогів;  В) не було грошів на створення армії.
9.     Згідно ІІІ Універсалу поміщицьке землеволодіння…  А) скасовувалося;  Б) зберігалося;  В) перетворювалося на велике державне господарство.
10.           Мала Рада  була утворена як…  а) постійно діючий орган УЦР;  б) тимчасовий орган УЦР;  в)  виконавчий орган УЦР.
11.           Повстання організоване більшовиками в Києві на заводі “Арсенал” проти УЦР відбулося в…  А ) жовтні 1917 р.; Б) січні 1918 р.;  В) лютому 1918 р.
12.           Почесним отаманом Вільного козацтва був… А) С.Петлюра;  Б) М.Грушевський;  В) П.Скоропадський.

Варіант 3.
1.     Лідером самостійників був… А) М.Міхновський;  Б) М.Грушевський,  В) В.Винниченко.
2.     Національним меншинам УЦР гарантувала… А) національно-персональну автономію;  Б) національно-територіальну автономію;  В) національно-культурну автономію.
3.     Згідно “Тимчасових інструкцій” Генеральний Секретаріат підпорядковувався … а) УЦР;  б) Тимчасовому уряду;  в) Раді об`єднаних громадських організацій Києва.
4.     Коли було проголошено І Універсал?  А) 27 лютого 1917 р.;  Б) 10 червня 1917 р.;  В) 3 липня 1917 р.;  Г) 7 листопада 1917 р.
5.     Під час заколоту генерала Л.Корнілова УЦР підтримала… А) Тимчасовий уряд; Б) Л.Корнілова;  В) зайняла вичікувальну позицію.
6.     Другий український полк ім. П.Полуботка відомий тим, що… А) здійснив збройний виступ з метою примусити УЦР проголосити незалежність України; Б) здійснив вдалий наступ на фронті;  В) придушив повстання більшовиків.
7.     На виборах до Всеросійських установчих зборів, які відбулися в листопаді 1917 р. в Україні, українські національні партії одержали голосів … А) 35%;  Б) 75%;  В) 95%.
8.     У бою лід Крутами загоном київських студентів та гімназистів командував… А) Омельченко;  Б) Голубович;  В) Коновалець.
9.     Всеукраїнський з`їзд рад, що був скликаний в Києві у грудні 1917 р.…  А) підтримав УЦР;  Б) проголосив радянську владу;  В) заявив про приєднання України до Росії.
10.           Командиром 1 Українського корпусу був…  А) С.Петлюра;  Б) М.Міхновський;  В) П.Скороладський.
11.           Яку назву мала армія радянської “УНР”?  А) Червона армія;  Б) Червоні козаки;  В) Радянська армія.
12.           Ультиматум Раднаркому УЦР був висунутий у…  А) грудні 1917 р.;  Б) листопаді 1917 р.;  В) січні 1918 р.

Варіант 4.
1.     ТУП була реорганізована в партію … а) УПСР;  б) УПСФ;  в) УСДРП.
2.     Яка подія сприяла перетворенню УЦР з однієї з київських міських організацій на загальноукраїнський національний центр?  А) 100-тисячна українська маніфестація;  Б) Український національний конгрес;  В) З`їзд народів Росії.
3.     З названих діячів виберіть тих, що входили до складу делегації Тимчасового уряду на переговорах з УЦР у Києві.  І.Церетелі, В.Ленін, О.Керенський, М.Грушевський, М.Некрасов, М.Терещенко.
4.     Які з названих загальноросійські політичні партії не заперечували надання Україні автономії? А) кадети;  Б) есери;  В) більшовики;  Г) меншовики.
5.     На скільки губерній поширювалась влада Генерального Секретаріата згідно з “Тимчасовими інструкціями Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні”? а) на три;  б) на чотири;  в) на п`ять;  г) на дев`ять.
6.     Ким було організовано повстання в Києві восени 1917 р.? А) більшовиками;  Б) УЦР;  В) Тимчасовим урядом.
7.     Як поставилась УЦР до більшовицького перевороту в Петрограді?  А) засудила;  Б) схвалила;  В) проголосила незалежність України.
8.     Чому саме в Харкові було проголошено радянську владу в Україні?  А) Тому, що це місто було найбільшим в Україні.   Б) Тому, що тут було найбільше прихильників більшовиків.  В) Місто близько розташоване до Росії. Г) Це було перше велике місто захоплене більшовиками.
9.     Які з перерахованих частин армії УНР протистояли більшовицьким загонам, що наступали на Київ у січні 1918 р.?  А) Український гайдамацький кіш Слобідської України;  Б) Галицько-Буковинський курінь УСС, загін київських студентів та гімназистів;  В) Перший український корпус;  Г) Запорізька дивізія;  Д) Сірожупанна  і Синьожупанна дивізії.
10.           Який універсал проголошував незалежність УНР?  А) Перший;  Б) Другий;  В) Третій;  Г) Четвертий.
11.           Хто командував придушенням пробільшовицького повстання робітників на заводі “Арсенал” у січні 1918 р.?  А) М.Грушевський;  Б) С.Петлюра;  В) В.Винниченко.
12.           Де відбувалися переговори між делегаціями УНР та країн Четвертного союзу про умови укладенння миру?  А) Києві;  Б) Берліні;  В) Стамбулі;  Г) Брест-Литовську; Г) Львові.


Диктант
№1
1.     В якому приміщенні розміщувалась УЦР?
2.     100-тисячна українська маніфестація відбулась … (дата).
3.     Що відбулось раніше? Повалення царизму в Росії чи створення УЦР?
4.     Назвіть не менше трьох українських партій, що утворились чи відновили свою діяльність після повалення царизму в Росії.
5.     Коли було проголошено ІІ Універсал?
6.     Як називався орган виконавчої влади, створений УЦР після проголошення І Універсала?
7.     Чи мали робітники своє представництво  в УЦР?
8.     Проголошення УНР відбулось І чи ІІІ Універсалом?
9.     Які політичні сили вели боротьбу за владу в Києві після повалення Тимчасового уряду в Петрограді?
10.           На які державні утворення була розчленована територія України більшовиками на початку 1918 р.?
11.           Перший радянський уряд України мав назву…
12.           Перерахуйте основні вимоги ультиматуму Раднаркому висунуті УЦР

№2
1.     Повалення самодержавства в Росії це причина чи привід до української революції?
2.     Хто був обраний головою УЦР?
3.     Коли відбувся Український національний конгрес?
4.     Хто представляв Тимчасовий уряд на переговорах з УЦР у червні 1917 р.?
5.     Представники яких українських політичних партій були представлені в Генеральному Секретаріаті?
6.     Чи входили більшовики до складу УЦР?
7.     Які губернії мали увійти до складу УНР згідно ІІІ Універсалу?
8.     Більшовицькими загонами, що наступали на Київ командував…
9.     Скільки універсалів видала УЦР?
10.           Коли було створено Малу Раду?
11.           Чи містилась в тексті  ІІІ Універсалу програма соціально-економічних перетворень?
12.           Ультиматум Раднаркому було направлено УЦР… (дата).

№3
1.     Яка дата вважається офіційним заснуванням УЦР?
2.     Хто очолював Генеральний секретаріат (перший український уряд)?
3.     Український національний конгрес виступив за автономію чи незалежність України?
4.     Згідно якого Універсала УЦР поповнювалась представниками національних меншин?
5.     Які народи були представлені на З`їзд поневолених народів Росії?
6.     Чи приймали участь війська УНР у придушенні виступу генерала Каледіна проти більшовиків?
7.     Що відбулось раніше: Повстання більшовиків у Києві проти військ Київського військового округу чи проголошення ІІІ Універсалу?
8.     Першим українізованим корпусом командував…
9.     Командуючий військами Раднаркому РСФСР у війні з Центральною радою був…
10.           На які губернії поширювалась влада Генерального секретаріату згідно “Тимчасових інструкцій Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на україні”?
11.           ІV Універсал було проголошено до чи після вступу більшовиків до Києва?
12.           Чи містилась в тексті  ІІ Універсалу програма соціально-економічних перетворень?

№4
1.     Революція – це…
2.     Українізація армії – це…
3.     Універсал – це…
4.     Вільне козацтво – це…
5.     Національно-персональна автономія – це…
6.     Українська Центральна Рада – це…
7.     Генеральний Секретаріат – це…
8.     Автономія – це…
9.     Більшовизація рад – це…
10.           Червоний терор – це…
11.           Агресія – це…
12.           Мала Рада – це…

Задачі і творчі завдання

1.     Чи був процес українізації деяких частин російської армії у 1917 р. рівнозначним створенню української національної армії? Свою думку обгрунтуйте.
2.     Яке було ставлення УЦР до створення регулярної армії? Чим така позиція була зумовлена?
3.     Чому головнокомандуючий російськими військами у 1917 р. підтримував українізацію окремих частин армії?
4.     Чому УЦР намагалась встановити контакти з іншими недержавними народами Росії, а не просто боролась за надання автономії Україні?
5.     Коли В.Винниченко зачитав І Універсал на засіданні ІІ-го військового з`їзду, вибухнув справжній грім радості. Під кінець присутні – делегати, публіка, кореспонденти – стали на коліна і хором заспівали  великий “Заповіт”. Як писав Винниченко, у ті дні “Уся свідома й напівсвідома Україна за тих днів стала на коліна й молитовно, в захваті визволення, в запалі смілості, в високій піднесеній готовності до боротьби, до творчості заспівала “Ще не вмерла україна, і слава, і воля”. Чим можна пояснити таку реакцію населення на І Універсал?
6.     Падіння авторитету УЦР пов`язують з провалом соціально-економічних реформ. А чи могла УЦР здійснити ефективну соціально-економічну політику в тих умовах? Порівняйте вимоги населення і відповідні дії УЦР? Чи реальними були вимоги населення?
7.     ІІ Універсал став поразкою чи перемогою УЦР?
8.     Назвіть основні положення ІІІ Універсалу. Чому він був неоднозначно сприйнятий різними прошарками українського суспільства?
9.     Чому в 1917 р. політичний вплив більшовиків на території України найбільшим був саме в Донбасі, промислових центрах Подніпров`я, Одесі?
10.           Чи був неминучим конфлікт УЦР з Раднаркомом радянської Росії? Свою думку обгрунтуйте.
11.           Чи вірне твердження, що радянська влада в Україну у 1918 р. була принесена “на багнетах російських більшовиків”? Чи можливі були успіхи більшовиків в Україні на початку 1918 р. без агресії та збройної допомоги радянської  Росії? Свою думку обгрунтуйте.
12.           На які державні утворення була розчленована територія України більшовиками на початку 1918 р.? Яку мету переслідували більшовики?
13.           У чому проявлявся антиукраїнський характер радянської влади в Україні у перший період її існування?

Тема 3. Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920)

 Тест

Варіант 1.

1.     Коли було прийнято Конституцію УНР та обрано першого Президента?  А) 18 квітня 1918 р.;  Б) 25 квітня 1918 р.;  В) 29 квітня 1918 р.
2.     Загальний наступ німецько-австрійських військ з метою надати допомогу військам УНР звільнити територію України  від більшовиків розпочався… А) 18 лютого 1918 р.;  Б) 9 лютого 1918 р.;  В) 28 січня 1918 р.
3.     Головною ударною силою військ Директорії під час антигетьманського повстання були… А) УСС;  Б) УГА;  В) Перший український корпус.
4.     Поява на україно-польському фронті в складі польських військ армії Й.Галлера…  А) сприяла поразці поляків під Львовом;  Б) Дало змогу полякам розгорнути генеральний наступ і завдати поразку УГА;  В) зупинило наступ УГА.
5.     Де були сформовані 1-а та 2-а Українські повстанські дивізії? На чийому боці вони воювали? А) У нейтральній зоні. На боці більшовиків;  Б) На території Української держави. На боці більшовиків; В) На території РСФРР. На боці Директорії.
6.     ЗУНР було проголошено…  А) 10 вересня 1918 р.;  Б) 13 жовтня 1918 р.;  В) 13 листопада 1918 р.
7.     З наведеного переліку заходів більшовиків виберіть ті, що були здійснені у 1919 р.  А) націоналізація промисловості;  Б) приватизація землі;  В) запровадження продрозверстки;  Г) відновлення поміщицького землеволодіння.
8.     Хто був Головою Раднаркому України у 1919 р.?  А) Г.Петровський;  Б) Х.Раковський;  В) Є.Бош.
9.     На яких західноукраїнських землях  у 1918-1920 рр. існувала радянська влада?  А) Закарпаття;  Б) Східна Галичина;  В) Буковина.
10.           Де було створено Тимчасовий робітничо-селянський уряд України?  А) Харкові;  Б) Курську;  В) Києві;  Г) Одесі.
11.           Перша Конституція УСРР була прийнята у…  а) 1917 р.;  б) 1918 р.;  в) 1919 р.; г) 1920 р.
12.           Який з українських урядів доклав найбільше зусиль для розвитку української культури у 1917-1920 рр.? А) Генеральний Секретаріат; Б) уряд гетьмана П.Скоропадського; В) Директорія.

Варіант 2.
1.     УНР підписала Брестський мир…  А) 27 грудня 1917 р.;  Б) 27 січня 1918 р.;  В) 3 лютого 1918 р.
2.     Грамота П.Скоропадського про федерацію з майбутньою небільшовицькою Росією було оголошено… А) 7 листопада 1918 р.;  Б) 14 листопада 1918 р.;  В) 21 листопада 1918 р.
3.     Директорію УНР було створено…  А) 14 листопада 1918 р.;  Б) 14 грудня 1918 р.;  В) 1 січня 1919 р.
4.     Хто очолював Український національний союз? А) С.Петлюра;  Б) Є.Коновалець;  В) М.Грушевський.
5.     Соціальну базу гетьманського режиму складали: а) консервативні партії, колишні царські чиновники, промисловці і землевласники; б) партії національно-соціалістичного спрямування; в) сільська біднота і робітники.
6.     Північна Буковина після розпаду Австро-Угорщини була окупована… А) Румунськими військами;  Б) Чехословацькими військами;  В) Угорськими військами.
7.     Хто був командуючим УГА:  а) С.Петлюра; б) Є.Петрушевич; в) М.Омелянович-Павленко.
8.     Урочисте відкриття української академії наук відбулося…  А) 24 листопада 1918 р.;  Б) 24 груднф 1918 р.;  В) 17 квітня 1919 р.
9.     Залишки розбитих денікінських військ зуміли закріпитися… А) в Криму;  Б) Донбасі;  В) Лівобережжя;  Г) Правобережжі.
10.           Утвердження радянської влади в Україні було зумовлене…  А) підтримкою її більшою населення;  Б) нездатністю українських урядів заручитися підтримкою населення;  В) воєнною перевагою Червоної армії;  Г) відсутністю інтересу країн Антанти до України; Д) ваш варіант.
11.           Що було вирішальним у поразці ЗУНР?  А) воєна перевага Польщі;  Б) відсутність зовнішньої підтримки ЗУНР; В) відсутність підтримки з боку населення.
12.           Хто у 1919 р. очолив уряд радянської України: а) Г.Петровський; б) Г.П`ятаков; в) Х.Раковський.

Варіант 3.
1.     Як називалась українська держава за гетьманування П.Скоропадського?  А) Українська держава;  Б) УНР;  В) УРСР.
2.     “Листопадовий зрив” – це… а) українське повстання у Львові;  б) польське повстання у Львові;  в) залишення українськими військами Львову під тиском поляків.
3.     Центр махновського руху.  А) Житомир;  Б) Трипілля;  В) Гуляйполе.
4.     Яку головну мету переслідувала Німеччина укладаючи мир з УНР? А) знищення радянської влади в Україні; Б) загарбання нових земель;  В) забезпечення Німеччини продовольством.
5.     Після вступу Червоної армії в Галичину під час радянсько-польської війни тут було створено…  А) Західноукраїнську Народну Республіку;  Б) Українську Соціалістичну Радянську Республіку;  В) Галицьку Соціалістичну Радянську Республіку.
6.     Що дало змогу Червоній армії прорвати укріплені позиції білогвардійців на перекопському перешийку?  А) Обхідний маневр через озеро Сиваш;  Б) відчайдушна лобова атака перекопських позицій;  В) недостатня кількість танків у військ Врангеля;  Г) Перехід на бік більшовиків більшої частини військ Врангеля.
7.     Українська держава часів правління Директорії мала назву:  А) Українська держава; Б) УНР; В) УСРР.
8.     Перший державний український університет було засновано… А) у Кам`янець-Подільському;  Б) у Харкові;  в) у Києві.
9.     З якої причини В.Винниченко та В.Чехівський у 1919 р. пішли у відставку й емігрували з України: а) через провал їх спроб домовитися з країнами Антанти;  б) через провал їх спроб домовитися з більшовиками; в) через провал їх спроб домовитися з Німеччиною.
10.           Хто став першим президентом Української академії наук (УАН)?  А) М.Василенко;  Б) В.Вернадський;  В) М.Чубинський.
11.           Поставте в правільному порядку міста, де перебувала Українська національна рада та уряд ЗУНР. Станіслав, Львів, Бучач, Тернопіль.
12.            Яка мета Другого “зимового походу”? А) збереження армії УНР, продовження збройної боротьби;  Б) організація антибільшовицького повстання;  В) розгром Армії Денікіна.

Варіант 4.
1.     Де відбувся вирішальний бій між вйськами Гетьманату та Директорії?  А) під Крутами;  Б) під Мотовилівкою;  В) в районі Дарниці.
2.     Чим були зумовлені селянські повстання влітку та восени 1918 р. в Україні? А) спробою П.Скоропадського відновити поміщицьке господарство; Б) німецько-австрійською окупацією; В) спробою проведення аграрної реформи П.Скоропадським.
3.     Першим Головою Ради міністрів у період правління гетьмана П.Скоропадського був… А) Г.Василенко;  Б) Ф.Лизогуб; В) С.Гербель.
4.     Хто увійшов до складу Директорії? А) М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра, С.Єфремов, І.Мазепа; Б) В.Винниченко, С.Петлюра, А.Макаренко, Ф.Швець, Ф.Андрієвський ; В) М.Грушевський, С.Єфремов, Ф.Андрієвський, Х.Раковський, Ф.Швець.
5.     В якому році в Україні розгорнулась масова компанія по боротьбі з неписьменністю? А) 1917 р.;  Б) 1920 р.;  В) 1924 р.
6.     Чортківська наступальна операція УГА була спрямована…  А) проти польських військ;  Б) проти російських військ;  В) проти частин Червоної армії.
7.     На яких уовах Антанта погоджувалась визнати владу Директорії в україні: а) якщо Директорія укладе союз з антантою;  б) якщо Директорія визнає існування радянської влади в Україні; в) якщо Директорія підпорядкується Денікіну і буде разом з ним вести боротьбу з більшовиками.
8.     Коли було прийнято Першу Конституцію УСРР?  А) 6 січня 1919 р.;  Б) 22 січня 1919 р.;  В) 10 березня 1919 р.
9.     Яка з названих комуністичних партій України знаходилась при владі у 1920 р.?  КП(б)У, УКП(б), УКП.
10.           Яку позицію займали більшовики у національному питанні у 1919 р.?  А) вони відверто ігнорували українську мову, українську культуру, насаджували російську мову у школах і державних установах;  Б) вони виступали за двомовність і взаємодопомогу двох культур – української та російської; В) вони, щоб мати підтримку українського населення, виступали за відродження української мови і культури, які раніше переслідувалися царизмом.
11.           Хто з наведеного переліку політичних діячів був першим Головою уряду ЗУНР?  А) К.Левицький;  Б) С.Голубович;  В) Е.Петрушевич.
12.           Поставте в правільному порядку міста, де перебувала Директорія та уряд УНР. Проскурів, Рівне, Вінниця, Станіслав, Кам`янець-Подільський.

Варіант 5.
1.     Трудовий конгрес був…  А) вищим виконавчим органом УНР;  Б) вищим законодавчим органом УНР;  В) доратчим органом при отамані С.Петлюрі.
2.     З якою державою довелось ЗУНР вести збройну боротьбу за свою незалежність?  А) Росією;         Б) Польщею;   В) Угорщиною.
3.     Коли було поновлено козацький стан в Україні? А) у період існування УЦР;  Б) у період правління гетьмана П.Скоропадського; В) у період Директорії УНР.
4.     З якими країнами мала дипломатичні відносини Українська держава за гетьманування П.Скоропадського? А) країнами Антанти;  Б) країнами Четвертного союзу;  В) нейтральними країнами. 
5.     Лідером білого руху на Півдні  Росії у 1919 р. був…  А) Денікін;  Б) Колчак;  В) Юденич.
6.     З перерахованих осіб виберіть лідера селянського повстанського руху в Україні.  Н.Махно; А.Денікін; Є.Петрушевич; Х.Раковський; М.Григор`єв.
7.     Хто з названих осіб займав посаду голову раднаркому УСРР?  А) Г.Петровський; Б) Х.Раковський; В) В.Затонський.
8.     Революційно-повстанською армією україни називались: а) збройні загони, які діяли під проводом Н.Махна;  б) армія УНР;  в) об`єднана армія УНР і УГА.
9.     Чекіські органи УСРР у 1920 р. очолював:  А) М.Лацис;  Б) В.Чубар;  В) В.Манцев.
10.           Яка мета Першого “зимового походу”? А) збереження армії УНР, продовження збройної боротьби;  Б) організація антибільшовицького повстання;  В) розгром Армії Денікіна.
11.           Продовжить.  УНР – Гетьманат – Директорія –  …
12.           Автокефалія української православної церкви на державному рівні була проголоше: а) УЦР;  б) гетьманом П.Скропадським;  в) Директорією УНР;  г) УСРР.

Варіант 6.
1.     Всенародні збори  русинів-українців. Які ухвалили рішення про приєднання Закарпаття до Соборної України відбулися в…  А) Хусті;  Б) Мукачеві;  В) Ужгороді.
2.     Хто з названих діячів були командуючими УГА?  А) С.Петлюра;  Б) Є.Коновалець;  В) М.Омелянович-Павленко;  Г) Є.Петрушевич.
3.     Після відновлення радянської влади в Україні назва УНР у січні 1919 р. була змінена на… А) УСРР;  Б) УРСР;  В) Українська держава.
4.     Поразку військам Антанти на Півдні України завдали частини Червоної армії під командуванням…  А) Григор`єва;  Б) Антона-Овсеєнка;  В) Махно.
5.     Після одночасного вступу до Києва українських і білогвардійських військ 30 серпня 1919 р….  А) Українські війська були змушені залишити місто;  Б) українські війська витіснили білогвардійців з міста;  В) Київ було поділено на зони контролю.
6.     Головною метою створення Комнезамів (КНС) було:  А) провадити політику більшовиків у селі і боротися проти заможного селянства;  Б) допомогти селянам вижити в умовах громадянської війни;  В) залучити селянство до формування державних органів влади.
7.     На з`їзді в Хусті українці-русини висловилися за приєднання Закарпаття до… а) Румунії;  б) Польщі;  в) Чехословаччини;  г) України;  д) Радянської України.
8.     Ключові позиції оборони білогвардійців у Криму знаходилися…  А) на Перекопському перешийку;  Б) в горах Криму;  В) в районі Севастополя.
9.     В якому році більшовики остаточно встановили свою владу в Україні?  А) 1917 р.;  Б) 1918 р.;  В) 1919 р.;  Г) 1920 р.
10.           Столицею УСРР було місто…  А) Київ;  Б) Одеса;  В) Харків;  Г) Житомир.
11.           Війська Врангеля було розгромлено…  А) у вересні 1920 р.;  Б) жовтні 1920 р.;   В) листопаді 1920 р.
12.           Варшавську угоду між Польщею та УНР було підписано…  А) у грудні 1919 р.;  Б) у квітні 1919 р.;  В) у березні 1920 р.; Г) у квітні 1920 р.

Диктант

№1

1.     Трудовий конгрес –це…
2.     ЗОУНР – це…
3.     Отаманщина – це…
4.     Що таке “трикутник смерті”?
5.     Що таке “Лінія Керзона”?
6.     Яка подія отримала назву “київська катастрофа”?
7.     “Зимовий похід” – це…
8.     Націонал-комунізм - це…
9.     “Воєнний комунізм” – це…
10.           Рабфаки – це…
11.           Продзагони – це…
12.           Комнезами – це…

№2
1.     Президентом УНР 29 квітня 1918 р. було обрано…
2.     Чи був Брестський мир сепаратним? Так чи ні?
3.     Центром антигетьманського повстання восени 1918 р. було місто…
4.     Які українські партії увійшли до складу Українського національного союзу?
5.     Владу П.Скоропадського було повалено до чи після завершення Першої світової війни?
6.     Президентом ЗУНР було обрано…
7.     П.Болбочан, Н.Махно, Зелений, Григор`єв – це…
8.     Хто очолював рейд військ УНР тилами денікінської та Червоної армії, що увійшов в історію як “Перший зимовий похід”?
9.     Військам Антанти на весні 1919 р. завдали поразку захоги під командуванням…
10.           Чи можна вважати причиною поразки військ А.Денікіна їх одночасну боротьбу як проти більшовиків, так і проти військ УНР?
11.           Чи очолював отаман М.Григор`єв антибільшовицьке повстання на весні 1919 р.?
12.           Першим президентом Української Академії наук був…

№3

1.     Гетьманський переворот відбувся…
2.     Чи було проведено аграрну реформу в період правління гетьмана П.Скоропадського?
3.     Чи визнав Раднарком Росії, представлений на переговорах у Брест-Литовську делегацією на чолі з Л.Троцьким, делегацію УЦР?
4.     Німецькими військами в Україні командував…
5.     Як називалися збройні сили ЗУНР?
6.     Яку владу зосередив у своїх руках гетьман П.Скоропадський: законодавчу, виконавчу чи судову?
7.     Територіальні втрати України були більшими за Варшавською угодою чи за Ризьким миром?
8.     Які райони України були окуповані військами Антанти?
9.     Як називався уряд радянської України з січня 1919 р.?
10.           Коли було проголошено “Акт злуки” УНР та ЗУНР?
11.           Чи приймали участь у розгромі військ врангеля в Криму загони  Н.Махна?
12.           Автор грошових знаків, поштових марок, державного герба і печатки, форми для війська тощо був видатний український графік…

№4

1.     Делегацію УНР на переговорах у Брест-Литовську очолював…
2.     Чи втручалось німецьке командування у внутрішні справи України?
3.     У період правління гетьмана П.Скоропадського чи входив Крим до складу Української держави?
4.     КП(б)У була утворена…
5.     Проголошення ЗУНР відбулось до чи після повалення гетьманського режиму у Наддніпрянщині?
6.     Хто очолював міністерство закордонних справ при гетьмані П.Скоропадському?
7.     Цетром повстанського руху на чолі з Н.Махно було…
8.     Як називався уряд ЗУНР?
9.     Другий “зимовий похід” завершився трагедією в районі…
10.           Які українські партії пішли на співробітництво з КП(б)У наприкінці 1919 – на початку 1920 років?
11.           Що було раніше, розгром Червоною армією військ барона Врангеля в Криму, чи поразка Червоної армії під Варшавою?
12.           Коли було ліквідовано мережу “Просвіт” у Наддніпрянській Україні?

№5
1.     Яку назву отримала ЗУНР після 22 січня 1919 р.?
2.     Чи мав зустріч П.Скоропадський з кайзером Німеччини Вільгельмом ІІ?
3.     Перерахуйте міста де перебував уряд ЗУНР та Українська Народна Рада під час боротьби з Польщею?
4.     Війська Директорії вступили в Київ…
5.     Окупація ЗУНР польськими військами було завершено…
6.     Чи підтримували  країни Антанти режим гетьмана П.Скоропадського?
7.     Коли відбувся Перший “зимовий похід” армії УНР?
8.     Чи приймала участь делегація ЗУНР у Паризькій мирній конференції?
9.     Чи воювала УГА на боці військ Денікіна?
10.           Перший в Україні пам`ятник Т.Шевченку було відкрито у …р. на Сумщині в місті …
11.           В якому році припинилась боротьба регулярної української армії?
12.           Українська академія мистецтв була відкрита у…р.

 

№6

1.     Антигетьманське повстання очолила…
2.     Між якими країнами була поділена територія ЗУНР?
3.     Диктатором ЗУНР було обрано…
4.     Яка державна символіка існувала у ЗУНР?
5.     Чи воювала УГА на боці Червоної армії?
6.     Коли польські війська вступили до Києва під час наступу в 1920 р.?
7.     Залишки білогвардійських армій в Криму після поразки Денікіна очолив…
8.     Скільки університетів діяло в Україні за часів УЦР?
9.     Командуючим частинами Червоної армії, що наступала на Варшаву був…
10.           Назвіть території, якими поступалася УСРР згідно умов Ризького миру між Польщею та Радянською Росією та УСРР.
11.           Чи проводили більшовики в Україні у 1920 р. політику “воєнного комунізму”?
12.           Які держави окупували українські території в результаті поразки визвольних змагань?

Задачі і творчі завдання

1.     Чи можна німецькі та австро-угорські війська, що допомагали армії УНР у боротьбі з більшовиками назвати окупаційними?
2.     Чому плани гетьмана П.Скоропадського створити українську армію так і не були реалізовані?
3.     Назвіть основні питання, що розглядалися на російсько-українських переговорах у травні-червні 1918 р. Які їх результати?
4.     Хто винен у єврейських погромах 1919 р. в Україні?
5.     З якими подіями пов`язане гасло УГА “Шлях на Львів пролягає через Київ”?
6.     Чим були зумовлені відмінності політики більшовиків в Україні  у 1919 р. та 1920 р.?
7.     Чи можна вважати Варшавську угоду укладену С.Петлюрою зрадою інтересів України?
8.      

Тема 4. Українська СРР в умовах непу (1921 – 1928)

 Тест

Варіант 1.
1.     План “автономізації” щодо створення СРСР було розроблено:  а) В.Леніним;  б) Й.Сталіним;  в) Х.Раковським.
2.     Першим і найголовнішим заходом непу була заміна: а) продподатку продрозкладкою;  б) продрозкладки продподатком.
3.     У березні про саморозпуск оголосила:  а) РКП(б); б) УКП;  в) КП(б)У.
4.     У 1920 р. в Україні вироблялось промислової продукції порівняно з довоєнним періодом  а) 5%;  б) 10%;  в) 15%.
5.     В якому році було в основному завершено відбудову промисловості УСРР? А) 1923 р.;  Б) 1925 р.;  В) 1926 р.;  Г) 1927 р.
6.     За радянської влади вступати до вищих навчальних закладів дітям священнослужителів, землевласників та підприємців дозволялось чи ні?
7.     Хто здійснював загальне керівництво придушенням антибільшовицького повстанського руху в Україні на початку 20-х років? А) М.Фрунзе;  Б) М.Тухачевський;  В) К.Ворошилов;  Г) М.Будьоний.
8.     Націонал-комуністичні погляди О.Шумського і М.Волобуєва керівництво більшовицької партії… а) підтримало;  б) засудило; в) проігнорувало.
9.     З поданих тверджень вкажіть позицію Х.Раковського щодо створення СРСР. А) входження до складу РСФРР на правах автономії;  Б) укладення міждержавного союзного договору радянськими республіками;  В) входження до складу РСФРР.
10.           Коли було ліквідовано Народний комісаріат закордонних справ УСРР? А) після входження УСРР до складу СРСР;  Б) після припинення громадянської війни;  В) після придушення повстанського руху в україні.
11.           Створений 1922 р. в Києві театр “Березіль” очолював… А) М.Скрипник;  Б) Л.Курбас;  В) О.Шумський.
12.           Виберіть у душках правільну відповідь. Радянська Україна уклала першу мирну угоду з … (Латвією, Литвою, Естонією, Польщею, Туреччиною) у ... (1920, 1921, 1922, 1923 )р.

Варіант 2.
1.     Яка мета плану ГОЕЛРО? А) забезпечити створення економічного фундаменту комунізму; Б) здійснити повну електрофікацію країни; В) відновити зруйноване у громадянській війні господарство.
2.     СРСР було створено у… а) 1920 р.;  б) 1921 р.;  в) 1922 р.;  г) 1924 р.
3.     Яка з названих політичних партій продовжувала своє легальне існування на початку 20-х років: УСДРП; УКП; УПРС?
4.     Які прошарки селянства  підтримували антибільшовицький повстанський рух наприкінці 1920 – на початку 1921 рр.? А) бідні;  Б) середні;  В) заможні;  Г) всі без виключення.
5.     Фільм “Звенигора” створено режисером… А) О.Довженко; Б) Л.Курбас; В) В.Чубар.
6.     У галузі культури більшовицьке керівництво сприяло вільному розвитку всіх напрямків і течій творчої діяльності, ліквідації форм контролю над творчою інтелігенцією. Так чи ні?
7.     З травня 1922 р. Всеукраїнську Академію наук (ВУАН) очолював… А) Вернадський; Б) М.Грушевський; В) А.Кримський; Г) В.Липський.
8.     Першим президентом Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) став… А) М.Яловий; Б) М.Драй-Хмара; В) М.Зеров; Г) О.Шумський.
9.     Хто з названих осіб були митрополітами УАПЦ? А) В.Липківський; Б) М.Борецький; В) М.Зеров; Г) О.Шумський.
10.           Яку позицію підтримував Х.Раковський щодо створення СРСР? А) автономізації (Сталіна);  Б) створення союзу рівноправних республік (Леніна).
11.           Хто проголосив гасло у розвитку української культурі: «Геть від Москви!»? А) М.Хвильовий; Б) М.Зеров; В) О.Шумський.
12.           Встановіть відповідність.
1) О.Довженко;              А) композитор;
2) Б.Лятошинський;      Б) художник;
3) Г.Верьовка;                В) режисер.
4) М.Бойчук;
5) В.Касіян;

Економічне і соціальне життя в роки непу

№1

1.     Неп – це...

2.     Українізація – це…

3.     План ГОЕЛРО – це…
4.     “Криза збуту” – це…
5.     “Ножиці цін” – це…
6.     ВАПЛІТЕ – це…
7.     Концесія – це…
8.     Коренізація – це…
9.     УАПЦ – це…
10.           Лікнеп – це…
11.           Автономізація – це…
12.           Червонець – це…

 

№2

1.     План ГОЕЛРО було прийнято на … у …р.
2.     Продподаток на 1922 р. був у ... рози меншим ніж передбачалася продрозверстка?
3.     Чи існувало в УСРР у 20-ті роки безробіття?
4.     Головою раднаркому УСРР у 1922 р. був…
5.     Чи створював неп економічні стимули для сільського господарства?
6.     Кількість шкіл з українською мовою навчання за роки непу збільшилась чи зменшилась?
7.     Які райони України охопив голод 1921-1923 рр.?
8.     У роки непу провідні галузі промисловості знаходились у державній власності чи ні?
9.     Який рік можна вважати завершення непу?
10.           Комісію з українізації очолив…
11.           В якому році було утворено Українську автокефальну православную церкву (УАПЦ)?
12.           Наркомами освіти України в роки непу були…

№3

1.     Які соціалістичні радянські республіки увійшли до складу СРСР у 1922 р.?
2.     Рішення про запровадження непу було прийнято на Х з`їзді РКП(б) у …р.
3.     Чи мала УСРР власні дипломатичні представництва за кордоном на початку 20-х років?
4.     Відбудова сільського господарства УСРР завершилась у …р.
5.     Неписьменність раніше було подолано на селі чи у містах?
6.     Елітними навчальними закладами, які забезпечували більшовицьку партію і державу кваліфікованими працівниками, були…
7.     Із другої половини 1922 р. допомогу голодуючим надавала міжнародна організація, яка називалася…
8.     Основою індустрії УСРР у роки відбудови була промисловість легка чи важка?
9.     З якою країною на початку 1922 р. УСРР підписала договір про дружбу і братерство?
10.           У роки непу система упрвління господарством була централізрваною чи децентралізованою?
11.           Друга конституція УСРР була прийнята у ...р.
12.           Українська політична еміграція зустріла українізацію позитивно чи негативно?

Задачі і творчі завдання

1.     Чи можна стверджувати, що на початку 20-х років УСРР була українською суверенною державою?
2.     Чи можна було уникнути голоду в Україні у 1921-1923 рр.? Яка роль під час голоду відіграло українське керівництво? Чи можна голод 1921 –1923 рр. вважати голодомором?
3.     Яким чином створення СРСР вплинуло на розвиток України?
4.     Які фактори невілювали союзний договір, перетворюючи СРСР з федеративної на унітарну державу?
5.     Чи можна стверджувати, що неп був компромісом більшовиків з населенням?
6.     Чому заходи непу в Україні впроваджувалися з запізненням?
7.     Що в політиці непу робило його зворотнів? Чому неп не став довгостроковою політикою?
8.     Яку роль українське керівництво відігравало у партійно-політичній боротьбі 1923-1928 рр.?
9.     Вкажіть причини, які привели у 20-ті роки до стрімкого злету української культури.
10.           Чи можна твердити, що українізація була провокацією, яка мала б виявити націоналістично налаштованих представників інтелігенції і партійно-державного апарату, щоб згодом їх знищити?
11.           Чим можна пояснити,  що в середині 1920-х років багато вчених повернулися з еміграції? Який їх внесок у розвиток УСРР?
12.           Який вплив українізації на розвиток української культури? Які галузі культури набули найбільшого розвитку? Яку роль відіграла ідеологія в сфері культури?

Тема 5. Радянська модернізація України (1929 –1939)

Тест
Варіант 1.
1.     Найхарактернішою рисою розвитку культури УРСР у 30-ті роки була її:  а) гуманістична спрямованість; б) заїдеологізованість;  в) плюралізм.
2.     Масові репресії в Україні розпочалися в … а) 1933 р.;  б) 1934 р.;  в) 1936 р.
3.     У 1939 р. група літераторів з України (М.Рильський, М.Бажан, В.Сосюра, П.Тичина, А.Малишко та ін.) створили колективну поему “Наш рідний Сталін”. Що штовхало їх на такий крок?  А) врятуватися від репресій;  Б) відданість вождю;  В) віра в комуністичні ідеали.
4.     Справа “СВУ” була спрямована… А) проти української творчої інтелігенції;  Б) проти старої технічної інтелігенції; В) проти воєнспеців.
5.     Головним звинуваченням для українських діячів було… а) буржуазний націоналізм;  б) шпигунство;  в) шкідництво.
6.     У 30-ті роки домінуючим методом у мистецтві і літературі був:  а) критичний реалізм;  б) соціалістичний реалізм;  в) символізм.
7.     Основна маса промислових підприємст України за роки індустріалізації була збудована у І, ІІ чи ІІІ п`ятирічку?
8.     “Сталінською конституцією” називають Конституцію СРСР прийняту у …р. а) 1924 р.;  б) 1935 р.;  в) 1936 р.;  г) 1937 р.
9.     Рішення про проведення індустріалізації було прийнято на …  а) ХІІІ з`їзді ВКП(б);  б) ХІVз`їзді ВКП(б);  в) ХV з`їзді ВКП(б).
10.           Масова неписьменність на території УРСР була в основному подолана…  а) наприкінці 20-х років;  б) на початку 30-х років;  в) наприкінці 30-х років.
11.           УСРР була перейменована в УРСР у …   а) 1919 р.;  б) 1924 р.;  в) 1934 р.;  г) 1937 р.
12.           У статті “Запаморочення від успіху” в газеті “Правда” відповідальність за “перегиби” у здійсненні колективізації покладалась на місцеве чи на центральне партійне керівництво?

Варіант 2.
1.     Коли почалась реалізація першого п`ятирічного плану? А) 1927-1928 рр.;  Б) 1928-1929 рр.;  В) 1929-1930 рр.
2.     На якому з`їзді ВКП(б) було прийнято рішення про колективізацію?  А) ХІV; Б) ХV;  В) ХVІ ст.
3.     Яка п`ятирічка стала стала за висловом Й.Сталіна часом “знищення релігії”?  а) перша;  б) друга;  в) третя.
4.     В якому регіоні України було збудовану основну масу промислових підприємст у роки індустріалізації? А) Правобережжя України;  Б) Лівобережна Україна; В) Донбасі і Подніпров`ї.
5.     Головна причина голодомору 1932-1933 рр. була… а) засуха і неврожай;  б) цілеспрямована політика вищого партійного керівництва;  в) агресія проти України сусідніх держав.
6.     УАПЦ була ліквідовано у …р.  а) 1929 р.;  б) 1930 р.;  в) 1931 р.;  г) 1932 р.
7.     Продовжіть логічний ряд. ТОЗи, артіль, ….
8.     Київ став столицею УРСР у …р.  а) 1919 р.;  б) 1934 р.;  в) 1937 р.;  г) 1939 р.
9.     На сфабрикованому ОДПУ прецесі над “Спілкою визволення України” (СВУ) видатних діячів української інтелігенції звинувачували у …  а) намірах реставрувати буржуазно-поміщицький лад в україні;  б) в намірах убити Сталіна;  в) у намірах приєднати Україну до Польщі.
10.           Хто був Першим секретарем ЦК КП(Б)У у 1928-1938 рр.?  а) С.Косіор;  б) Л.Каганович;  в) М.Хрущов.
11.           “Шахтинська справа” була спрямована… А) проти української творчої інтелігенції;  Б) проти старої технічної інтелігенції; В) проти воєнспеців.
12.            Комсомольські організації у кожній середній шолі почали створюватися у … а) 1934 р.;  б) 1935 р.;  в) 1936 р.

Диктанти
№1
1.     Індустріалізація – це…
2.     Штурмовщина – це…
3.     Директивний план – це…
4.     “Шахтинська справа” – це…
5.     “Розстріляне відродження” – це…
6.     Голодомор – це…
7.     Культурна революція – це…
8.     Колективізація – це…
9.     Стаханівський рух – це…
10.           Розкуркулення – це…
11.           П`ятирічка – це…
12.           Репресії – це…

№2
1.     Який закон сучасники називали “законом про п`ять” колосків?
2.     За період індустріалізації міське населення України чисельно перевищело сільське чи ні?
3.     Роком “великого перелому” називають … р.
4.     У період Голодомору ЦК КП(б)У очолював…
5.     За роки першої п`ятирічки добробут населення зріс чи погіршився?
6.     Процес колективізації в Україні в цілому було завершено у …р.
7.     Чи були виконані плани першої п`ятирічки?
8.     Стахановський рух було започатковано у …р.
9.     Назвіть роки хлібозаготівельних криз у 20-ті роки.
10.           Урочисте відкриття Дніпрогесу відбулось у …р.
11.           Що було раніше: прийняття рішення про початок індустріалізації чи колективізації?
12.           Чи була завершена третя п`ятирічка?

№3
1.     Колективізація сприяла розвитку чи занепаду сільського господарства України?
2.     При реалізації першої п`ятирічки за основу було взято відправний чи оптимальний план?
3.     Ідеологічним виправданням масового терору проти свого народу була висунута Й.Сталіни теза про …
4.     Назвіть декілька українських письменників і поетів, що стали жертвами сталінських репресій у 30-ті роки?
5.     Назвіть декілька пам`ятків церковної архітектури, що були знищені у 30-ті роки.
6.     Яка подія поклала початок стахановському руху?
7.     Чи були виконані планові показники другої п`ятирічки?
8.     Політвідділи при МТС і радгоспах були створені у …р.
9.     У якому році було запроваджено початкове загальне обов`язкове навчання?
10.           Коли було запроваджено обов`язкове вивчення російської мови в школах України з неросійською мовою викладання?
11.           Назвіть п`ять найвідоміших українських вчених 30-х років.
12.           Національні райони, сільські і містечкові ради були ліквідовані у …р.

Задачі і творчі завдання

1.     Чи згодні Ви з твердженням, що індустріалізація значною мірою було проведено за рахунок пограбування народу? Яка ціна індустріалізації?
2.     Які зміни відбулись у структурі економіці України у 30-ті роки? Як це вплинуло на соціальний і національний склад населення україни?
3.     Що мав наувазі Сталін, називючи колективізацію “революцією зверху”?
4.     Чи був голодомор геноцидом українського народу? Свою думку обгрунтуйте.
5.     Чому голодомор не став поштовхом до масового антирадянського повстання?
6.     Чи можна було здійснити сталінську індустріалізацію без здійснення колективізації?
7.     Чому, незважаючи на жорсткі партійні заходи, стан сільськогосподарського виробництва невпинно падав, а селянство зубожіло?
8.     Про які суспільно-політичні процеси свідчило самогубство М.Хвильового, М.Скрипника?
9.     Яка роль українського партійно-державного керівництва у процесах радянської модернізації україни. Вони були лише слухняними виконавцями чи активними провідниками?
10.           Чому радянська модернізація маже не покращила добробут людей?
11.           Існує аксиома, що безграмотним населенням легше управляти. З якою метою комуністами проводилась масова ліквідація неписемності населення? Які наслідки цього процесу? Яку мету переслідува “культурна революція”?
12.           Назвіть позитивні наслідки радянської модернізації України.

Тема 6. Західноукраїнські землі у 1920-1939 рр.

 

Тест

Варіан 1.
1.     Офіційною назвою, яку 1920 року польський уряд запропонував використовувати стосовно Східної Галичини, була:  а) Західна Україна;  б) Східна Польща;  в) Східна Малопольща.
2.     Український союз хліборобів-державників (УСХД), очолюваний В.Липинським, дотримувався поглядів:  а) консервативно-монархічних;  б) комуністичних;  в) соціал-демократичних.
3.     Татарбунарське повстання відбулося на українських землях в складі:  а) УСРР;  б) АМСРР; в) Румунії;  г) Угорщини.
4.     Головою уряду Карпатської України після проголошення незалежності став…  а) А.Волошин;  б) А.Бродій;  в) Ю.Ревай.
5.     Ким був Б.Перецький… а) один з керівників ОУН;  б) лідер партії УНДО;  в) міністр внутрішніх справ Польщі.
6.     Польські власті поділили територію східної Галичини на три воєводства:  а) Львівське, Тернопільське, станіславське;  б) Львівське, Руське, Подільське;  в) Львівське, Тернопільське, Драгобицьке.
7.     Західна Волинь у 1921-1939 рр. входила до складу… а) БСРР;  б) УСРР;  в) ІІ Речі Посполитої; г) Румунії.
8.     Коли було розпущено за рішенням Комінтерну Компартію Польщі (КПП), а разом з нею – КПЗУ складової частини КПП?  А) 1925 р.;  Б) 1933 р.;  В) 1937 р.;  Г) 1938 р.;  Г) 1939 р.
9.     Після загибелі Є.Коновальця керівником ОУН став… а) А.Мельник;  б) С.Бендера;  в) Я.Стецько;  г) Р.Шухевич.
10.           Яка подія в УСРР призвела до зміни програмного положення УНДО про входження західноукраїнських земель до складу радянської України? а) голодомор 1932-1933 р.;  б) початок індустріалізації;  в) рік «великого перелому», встановлення одноосібної влади Й.Сталіна.
11.           Які українські землі входили до складу Румунії у 20-30-ті роки?
12.           У 20-30-ті роки західноукраїнські землі за рівнем розвитку були… а) аграрними;  б) індустріальними;  в) аграрно-індустріальними.

Варіант 2.
1.     Коли відбулися варшавський і Львівський процеси над членами ОУН? А) 1929-1930 рр.;  Б) 1932-1933 рр.;  В) 1935-1936 рр.
2.     Підкарпатська Русь – це офіційна назва у 20-30-ті роки…  а) Північної Буковини;  б) Східної Галичини;  в) Закарпаття.
3.     Закон, що проголошував польську мову державною на території Польщі, з`явився:  а) 1923 р.;  б) 1924 р.;  в0 1925 р.
4.     Українська соціал-радикальна партія (УСРП) утворилася:  а) 1923 р.;  б) 1924 р.;  в) 1925 р.
5.     Український кооперативний рух найбільш розгалужений був на… А) Східній Галичині;  б) Закарпатті;  в) Північній Буковині;  г) Волині.
6.     Де був розсташований концтабор для українських політв`язнів створений польськими властями?  А) Береза-Картузька;  Б) Сабібор;  В) Яворів.
7.     У який з вказаних періодів у Румунії українські політичні партії діяли легально?  А) 1918-1928 рр.;  Б) 1928-1938 рр.;  В) 1938-1940 рр.
8.     Назвіть легальні українські прокомуністичні організації що діяли на території польщі.
9.     Які організації були співзасновниками ОУН?
10.           Закарпаття за Сен-Жерменським договором увійшло до складу Чехословаччини на правах… а) автономії;  б) невідємної частини;  в) протекторату.
11.           Залежність Східної Галичини  від Польщі було офіційно визнано у…  а) 1922 р.;  б) 1923 р.;  в) 1924 р.
12.           Заміна українських назв сіл і міст на румунські відбулась у … А) 1919 р.;  Б) 1920 р.;  В) 1924 р.

Варіан 3.
1.     В якому році було утворено ОУН? А) 1925 р.; Б) 1927 р.; В) 1929 р.
2.     Стан облоги, що діяв у 1918-1928 рр. на українських землях, що входили до складу… а) Румунії;  б) Польщі;  в)Чехословаччини.
3.     Кого з діячів українського національно-визвольного руху було вбито у 20-30-ті роки радянськими агентами?  А) С.Петлюра;  Б) Н.Махно;  В) С.Бендера;  Г) Є.Коновалець.
4.     Хто був першим керівником ОУН? А) А.Мельник;  Б) С.Бендера;  В) Є.Коновалець.
5.     У якому році в Румунії було прийнято закон про заборону використання української мови в державних установах?  А) 1919 р.;  Б) 1920 р.;  В) 1924 р.
6.     На яких українських землях український рух користувався найбільшим впливом?  А) Східна Галичина;  б) Закарпаття;  в) Північна Буковина;  г) Волинь.
7.     Правлячою партією в Карпатській Україні була…  а) ОУН;  б) УНО;  в) УНДО.
8.     Єдиним легальним українським вищим навчальним закладом у польщі був(ла): а) Львівський університет;  б) Львівська політехніка;  в) Богословська (теологічна) академія у Львові.
9.     «Центросоюз», «Маслосоюз», «Центробанк», «Народна торгівля» – це… а) найбільші спільні польсько-українські підприємства;  б) українські кооперативні організації;  в) польські сільськогосподарські підприємства в Галичині.
10.           Яка українська партія вважала можливою співпрацю з польськими урядовими колами?  А) ОУН;  Б) КПЗУ;  В) УНДО.
11.           КПЗУ була…  а) самостійною партією;  б) автономною частиною КП(б)У;  в) автономною частиною КПП;  г) складовою ВКП(б).
12.            Армія Карпатської України мала назву… а) Українська повстанська армія;  б) Карпатська Січ;  в) Українські Січові Стрільці.

Варіант 4.
1.     В.Липинський відстоював ідеї…  а) інтегрального націоналізму;  б) монархізму;  в) ліберальної демократії;  г) націонал-комунізму.
2.     У 1935 р. вице-маршалом польського сейму став…  а) Д.Левицький;  б) В.Мудрий;  в) С.Бендера.
3.     Назвіть державні символи Карпатської України?
4.     Серед ідейних течій , поширених на Закарпатті у 20-30-ті роки, найпоширінішою була… а) русинська;  б) українофільська;  в) русофільська.
5.     Які політичні сили були організаторами Татарбунарського повстання?  А) прокомуністичні;  Б) ліберально-демократичні;  В) націоналістичні.
6.     Найчисельнішою українською політичною партією Галичини у 20-30-ті роки була…  а) КПЗУ;  б) УНДО;  в) ОУН;  г) УСРП.
7.     «Листи до братів-хліборобів» написав…  а) В.Липинський;   б) В.Липківський;  в) Д.Левицький.
8.     Православна церква на західноукраїнських землях у 20-30-ті роки була найбільш поширина на…  а) Галичині;  б) Закарпатті;  в) Волині.
9.     Які українські землі мали стати колискою польсько-українського порозуміння?  А) Галичина;   Б) Волинь;  Г) Покуття.
10.           Якою організанізацією був представлений український жіночий рух в Польщі?
11.           Яких українських земель стосувався І Віденський арбітраж?  А) Галичини;  Б) Закарпаття;  В) Північної Буковини.
12.           Хто був першим ректором таємного Українського університету у Львові?  А) М.Грушевський;  Б) В.Щурат;  В) В.Гнатюк.

Вариант 5.
1.     Західноукраїнські землі у 20-30-ті роки були:  а) промисловорозвинутим регіоном; б) сировинним придатком; в) регіоном з розвинутим сільськогосподарським виробництвом.
2.     За віросповіданям українці на західноукраїнських землях були:  а) католики;  б) православні;  в) греко-католики;  г) мусульмани.
3.     Який міжнародний договір закріпив входження Закарпаття до складу ЧСР? А) Сен-Жерменський;  Б) Версальський;  В) Ризький.
4.     В яких з названих країн де проживали українці у міжвоєнний період національна проблема розв`язувалась репресивними методами? А) Польщі;  б) ЧСР;  в)  Румунії.
5.     Варшавський та львівський процеси 1935-1936 рр. відбулися над:  а) членами ОУН;  б) членами КПЗУ; в) членами УНДО.
6.     Яка міжнародна подія сприяла наданню автономії Карпатської України в складі ЧСР? А) Мюнхенська угода;  Б) Аншлюс Австрії;  В) Франко-чехословацько-радянська угода.
7.     Яку офіційну назву мали західноукраїнські землі в складі Польщі? А) Західна України; Б) Східна Польща; В) Східна Малапольща.
8.     Воєнізована організація, створена для захисту Карпатської України називалася:  а) Карпатська Січ; б) Закарпатська Січ;  в) Українська національна оборона.
9.     Головними причинами масової еміграції українців з західноукраїнських земель у міжвоєнний період були:  а) економічні;  б) політичні;  в) релігійні.
10.           І Віденський арбітраж торкав українських земель: а) Галичини;  б) Буковини;  в) Закарпаття;  г) Волині.
11.           Заборона на ввіз українських книжок і музичних творів у 20-30-ті роки існувала в… а) Польщі;  б) Румунії;  в) ЧСР.
12.           Які українські землі розділяв Сокальський кордон?  А) Закарпаття і Східної Галичини;  Б) Східної Галичини і Західної Волині;  В) Галичини і Північної Буковини.

 

Диктант

№1
1.     Що відбулося раніше створення УВО чи ОУН?
2.     У якій країні східної Європи існували українські вищі навчальні заклади?
3.     Яка країна загарбала територію Карпатської України у березні 1939 р.?
4.     До складу яких держав входили західноукраїнські землі у 20-30-ті роки?
5.     На чолі греко-католицької церкви у 20-30-ті роки був…
6.     Коли було проголошено незалежність карпатської України?
7.     Чи застосовувала ОУН терорестичні методи боротьби?
8.     Як називали українців в Румунії?
9.     Що стало приводом до ліквідації КПЗУ?
10.           Хто був ідеологом українського інтегрального націоналізму?
11.           Назвіть керівників КПЗУ.
12.           Концтабор у Березі-Картузькій було створено в … р.

№2
1.     ОУН у своїй діяльності віддавала перевагу мирним чи збройним методам боротьби?
2.     Коли хортистська Угорщина окупувала карпатську україну?
3.     Хто очолював УНДО?
4.     Курс на нормалізацію польсько-українських відносин був взятий лідерами УНДО в… р.
5.     Продовжіть логічний ряд6 українська старшина, УВО,…
6.     Чи існували самостійні політичні партії в Закарпатті у 20-ті роки?
7.     У якому році країни Антанти підписали Бессарабський протокол?
8.     До якого року діяв емігрантський уряд ЗУНР?
9.     КПЗУ діяла легально чи нелегально?
10.           Український національний рух в Румунії очолювала підпільна організація…
11.           Яка єдина партія була дозволена в карпатській україні7
12.           У найкращому економічному стані знаходились українські землі в складі …

3
1.     Президентом Карпатської України був…
2.     В якому році відбулося Ліське повстання?
3.     Чи стосувався українських земель І Віденський арбітраж?
4.     Столицею Карпатської України було місто…
5.     Перший автономний уряд Підкарпатської Русі очолив…
6.     Варшавський поцес над членами ОУН відбувся у …р.
7.     Таємний український університет у Львові діяв у …рр.
8.     Які українські вищі навчальні заклади діяли на території ЧСР?
9.     Яка міжнародні подія сприяла наданню автономії Закарпаття в складі ЧСР?
10.           Чи діяло товариство “Просвіта” на території Закарпаття у 20-30-ті роки7
11.           “Общество им.Духновича” діяло на території…
12.           Найбільш жорстку антиукраїнську політику проводили правлячі кола…

№4
1.     Осадники – це…
2.     Сокальський кордон – це…
3.     Пацифікація – це…
4.     “Нормалізація” – це…
5.     Полонізація – це…
6.     Що означає термін украквістичні?
7.     Інтегральний націоналізм – це…
8.     Політична еміграція – це…
9.     Русинство – це…
10.           Польща “Б” – це…
11.           Соборність – це…
12.           Асиміляція – це…

Задачі і творчі завдання

1.     Чому країни Антанти погодилися визнати Галичину складовою частиною Польщі?
2.     У чому полягає історичне значення проголошення незалежності Карпатської України? Чи мала Карпатська Україна шанс на тривале існування?
3.     Якою була реакція керівництва СРСР на створення Карпатської України? Чому саме такою?
4.     Чому ОУН у 30-ті роки сповідувала авторитарну ідеологію?
5.     Чим можна пояснити те, що ОУН на кінець 30-х років стала на чолі українського руху?
6.     Чому опір “румунізації” у Північній Буковині не був таким рішучим як опір “полонізації” в Галичині?


 Історія України 11 клас.

Тема І. Україна в роки Другої світової війни

Тести

Варіант 1.
1.     Хто очолював Український фронт під час “визвольного походу” радянських військ у вересні 1939 р.? а) Г.Жуков;  б) С.Будьоний;  в) С.Тимошенко;  г) М.Кирпонос.
2.     “Визвольний похід” Червоної Армії розпочався…  А) 23 серпня 1939 р.;  Б) 1 вересня 1939 р.;  В) 17 вересня 1939 р.
3.     Після приєднання західноукраїнських земель до УРСР у 1939-1940 рр. на цих територіях здійснювалась політика радянізації. Вона включала в себе:  а) колективізацію;  б) приватизацію;  в) націоналізацію;  г) пацифікацію;  д) українізацію;  е) культурну революцію.
4.     Які фронти були утворені радянським командуванням на території України після нападу Німеччини на СРСР?  А) Центральний і Південний;  б) Південно-Західний і Південнний;  в) Західний і Південно-Західний;  Південний і Український.
5.     Командуючим німецькою Групою армій “Південь” був … А) Кох;  Б) Кейтель;  В) Рундштедт;  Г) Йодль.
6.     Запровадження в україні воєнного стану на початку війни передбачало:  а) переведення всіх підприємств на випуск воєнної продукції;  б) запровадження загальної військової повинності; в) надання військовій владі надзвичайних повноважень, передачу всіх судових справ до військових трибуналів, масові арешти всіх підозрілих;  г) проходження всіми військовозобов`язаними військової підготовки.
7.     Коли було захоплено Київ гітлерівськими військами?  А) у серпні 1941 р.;  Б) у вересні 1941 р.;  В) у жовтні 1941 р.
8.     Остаточно територію УРСР гітлерівськими військами було окуповано в…  а) 1941 р.;  б) 1942 р.;  в) 1943 р.
9.     Евакуація великих промислових об`єктів з України… а) була проведена організовано і вчасно;  б) була проведена частково;  в) не вдалося здійснити, оскільки наступ ворога був стрімким.
10.           Хто очолив уряд Української держави після проголошення Акту відновлення…   а) С.Бендера;  б) Я.Стецько;  в) Р.Шухевич.
11.           У якому році було утворено Український штаб партизанського руху?  А) 1941 р.;  Б) 1942 р.;  В) 1943 р.
12.           Чому гітлерівці не ліквідували колгоспи в Україні?  А) українські селяни відмовлялись виходити з голгоспів;  б) колгоспи дали змогу максимально вилучати продовольчі ресурси з українського села;  в) сталінський і гітлерівський режими мали спільну природу.
13.           Під час окупації на території України було утворено: а) Галицько-Буковинське генерал-губернаторство;  б) дистрикт Галичина;  в) Рейхскомісаріат “Україна”;  г) “Трансільванія”;  д) “Трансністрія”.
14.           “Другим Сталінградом” називають… А) Корсунь-Шевченківську операцію;  Б) Визволення Криму;  В) Форсування Дніпра.
15.           Яка спільна мета об`єднувала обидві течії в русі Опору в Україні?  а) вигнання окупантів з території України;  б) проголошення незалежності України;  в) відновлення радянського ладу.
16.           Поставте події в хронологічній послідовності. 1) Битва за Дніпро;  2) танкова битва в районі Луцьк-Броди-Рівне-Дубно;  3) оборона Одеси; 4) Барвінківська операція;  5) звільнення Лівобережної України.
17.           Українська головна визвольна рада (УГВР) була утворена в…  а) 1941 р.;  б) 1942 р.;  в) 1943 р.;  г) 1944 р.
18.           Дивізію СС “Галичина” було сформовано у…  А) 1941 р.;  Б) 1942 р.;  В) 1943 р.;  Г) 1944 р.
19.           Починаючи з 1944 р. ОУН-УПА головним ворогом вважала… А) Німеччину;  Б) Радянський Союз;  В) США та Англію.
20.           Війська яких країн приймали участь у визволенні україни від гітлерівських загарбників?
21.           Нові методи виплавки броньованої сталі розробили українські вчені на чолі з:  а) М.Доброхотовим;  б) Є.Патоном;  в) М.Стражеско.
22.           Місце масового розстрілу людей, переважно єврейської національності у Києві здійснювалося в…  а) Бабиному Яру;  б) Сирецькому таборі;  в) Дарницькому таборі.
23.           Якою була доля кінострічки О.Довженка “Україна в огні”?  а) була відзначена на Міжнародному кінофестивалі; б) була відзначена Сталінською премією;  в) була піддана жорстокій критиці з боку Сталіна;  г) була здана на спеціальне зберігання.
24.           Днем перемоги у Великій Вітчизняній війні вважається… А)  8 травня 1945 р.;  Б) 9 травня 1945 р.;  В) 2 вересня 1945 р.

Варіант  2.
1.     Договір про дружбу і кордони між Німеччиною та СРСР було укладено…А) 23 серпня 1939 р.;  Б) 28 вересня 1939 р.;  В) 22 червня 1941 р.
2.     Про які події йдеться мова в документі? “Панська Польща, яка трималася на пригніченні мільйонів українців, білорусів та польського трудового народу, впала. Червона Армія, виконуючи волю великого радянського народу, протягла трудящим Західної України руку братерської допомоги і звільнила їх з-під гніту польських панів та капіталістів… Виявляючи одностайну волю звільненого народу Західної України, ідучи за прикладом народів Радянського союзу, Українські Народні Збори проголосили встановлення Радянської влади на всій території Західної України”.
3.     Політика радянізації західноукраїнських земель включає в себе:  національзацію;  індустріалізацію; масові репресії; ... ; …. .
4.     Які події співпали в часі з входженням Північної Буковини і Бессарабії до складу СРСР?  А) Поразка Франції;  Б) Окупація німецькими військами Югославії та Греції; В) Початок бойових дій у Північній Африці;  Г) Висадка німецьких військ в Норвегії.
5.     Які дві події збіглися в часі?  А) “Акт проголошення відновлення Української держави”;  Б) створення Українського штабу партизанського руху;  В) створення Державного Комітету Оборони (ДКО);  Г) захоплення фашистами Києва.
6.     Згідно з планом нападу Німеччини на СРСР на території України мала здійснювати наступ Група армії… А) “Південь”;  Б) “Південна Україна”;  В) “Північна Україна”.
7.     Оборона Одеси радянськими військами тривала протягом … А)73 днів;  Б) 36 днів;  В) 250 днів.
8.     Радянські війська якого фронту були оточені, частково знищені і взяті в полон на схід від Києва восени 1941 р.? а) Західного;  б) Південно-Західного;  в) Південного.
9.     Чим завершилися Харківська і Кримська операції радяеських військ  навесні 1942 р.?  а) розгромом гітлерівських військ;  б) поразкою радянських військ;  в) стабілізацією фронта.
10.           “Похідні групи” створювалися… А) Радянськими партизанами;  Б) ОУН;  В) Німецьким командуванням.
11.           Хто очолив Рейхскомісаріат “Україна”?  а) Розенберг;  б) Кох;  в) Гімлер;  г) Франк.
12.           “Східним валом” називалися… А) Німецькі укріплені позиції вздовж Дніпра;  Б) Радянські укріплення вздовж старого кордону (1939 р.);  В) Радянські укріплення вздовж Дніпра.
13.           Коли від гітлерівців було звільнено Київ?  А) 6 жовтня 1943 р.;  Б) 6 листопада 1943 р.;  В) 25 жовтня 1943 р.
14.           Які з названих операцій відбулися на території України в 1944 р.?  “Кільце”; Корсунь-Шевченківська; Битва за Дніпро;  Львівсько-Сандомирівська;  “Багратіон”;  “Цитадель”; Керченсько-Феодосійська; Одеська; Кримська; Проскурівсько-Чернівецька.
15.           Колаборанти – це…  а) особи, що приймали участь у підпільному році;  б) особи, що співробітничали з окупантами;  в) особи, що вели боротьбу з партизанами.
16.           Нові методи автоматичного зварювання броньованих листів розробили українські вчені на чолі з:  а) М.Доброхотовим;  б) Є.Патоном;  в) М.Стражеско.
17.           Кому під час війни належала вся повнота влади в Радянському Союзі під час війни?  а) Й.Сталінові;  б) Ставці Головного Командування;  в) Державному Комітету Оборони.
18.           Назвіть декілька винаходів українських вчених, що сприяли розробці і вдосконаленню зброї для Червоної армії.
19.           Голокост – це…  а) політика дискримінації щодо євреїв на окупованій території;  б) політика по “обмеженню” чисельності єврейського населення;  в) масове знищення є вреїв на окупованих гітлерівцями територіях.
20.           Які українські землі увійшли до створеної у 1940 р. Молдавської РСР?  А) Буковина;  Б) Південна Бессарабія;  В) Предністров`я.
21.           Скільки днів тривала оборона Севастополя проти німецько-фашистських загарбників?  А) 72 дні;  Б) 100 днів;  В) 250 днів.
22.           З якого плацдарму розпочався наступ, який завершився визволенням Києва? А) Барвінківського виступу;  Б) Лютіжського;  В) Букринського.
23.           Офіційним днем завершення вигнання військ Німеччини та її союзників з території України вважається ….. 1944 р., коли відбулося урочисте засідання у Києві.
24.           Хто очолював Українську греко-католицьку церкву у роки війни?

Варіант 3.
1.     Який фронт було утворено радянським командуванням на території України напередодні нападу СРСР на Польщу? А) Південний;  Б) Південно-Західний;  В) Український.
2.     Які території увійшли до складу УРСР у 1939-1940 рр.?  а) Галичина, Волинь, Закерзоння;  б) східна Галичина, Західна Волинь, Буковина;  в) Галичина, Північна Буковина, Вольнь, полісся;  г) Східна Галичина, Західна Волинь, Північна Буковина, частина Бессарабії.
3.     Визвольний похід” Червоної армії в 1939 р. на західноукраїнські землі  українське населення зустрічало переважно:  а) з насторогою;  б) з радістю;  в) відверто вороже.
4.     Яку кодову назву мав план нападу Німеччини на СРСР?  А) “Ост”;  Б) “Барбаросса”;  В) “Вайс”.
5.     Значні частини радянських військ на території України в 1941 р. були оточені…  а) в районі Донбаса;  б) в районі Умані”;  в) на північ від Києва;  г) на схід від Києва;  д) в районі Харкова.
6.     Що відбулося раніше: розгром німецьких військ під Москвою чи остаточна окупація України гітлерівськими військами?
7.     Основна частина окупованої території України входила до рейхскомісаріату…
8.     Згідно якого плану здійснювалась окупаційна політика на Україні?  А) “Ост”;  Б) “Барбаросса”;  В) “Вайс”.
9.     У 1941-1942 рр. на території України діяли айнзацгрупм “С” і “D”. Їх головною метою було:  а) знищити партизан;  б) ліквідувати підпільний рух;  в) знищити єврейське населення і людей здатних очолити рух Опору.
10.           “Поліська Січ” була утворена.. а) Р.Шухевичем;  б) С. Бендерою; Т.Бульбою-Боровцем.
11.           Особи, які були насильно вивезені до Німеччини на примусові роботи називаються… а) зондеркоманди;  б) остарбайтери;  в) політв`язні.
12.           Дивізію СС “Галичина” було розгромлено у… р. (1943, 1944, 1945 рр.) в районі міста (Київ, Львів, Броди).
13.           Які фронти радянської армії були перетворені у І, ІІ, ІІІ, ІV Українські фронти.
14.           У якому році було остаточно звільнено територію України від гітлерівських окупантів?  А) 1943 р.;  Б) 1944 р.;  В) 1945 р.
15.           Яка з названих операцій не відбувалась на території України?  а) Корсунь-Шевченківська;  б) Барвінківська;  в) Курська битва;  г) Ясько-Кишенівська.
16.           Карпатський рейд у 1943 р. було здійснено партизанським з`єднанням під командуванням… а) Сабурова;  б) Ковпака;  в) Медведєва;  г) Кузнецова.
17.           Які з наведених тверджень правільно характеризують життя радянського тилу? А) припинення роботи всіх підприємств;  Б) зниважливе ставлення до евакуйованого населення;  В) прискорене відновлення роботи евакуйованих підприємств;  Г) збереження законів мирного часу;  Д) боротьба зі шпигунством і диверсією.
18.           Які з зазначених тверджень характеризують стан української освіти і науки в роки війни?  а) повне припинення роботи вищих і середніх закладів освіти;  б) відновлення діяльності наукових і освітніх установ у східних районах СРСР після евакуації;  в) вся мережа науких і освітніх установ продовжувала функціонувати в умовах окупації.
19.           У 1941-1944 рр. С.Бендера…  а) знаходився у німецькому концтаборі;  б) командував одним з загонів УПА;  в) знаходився в еміграції в одній з країн Антигітлерівської коаліції.
20.           Третій надзвичайний великий збір ОУН (Б) відбувся у…  а) 1942 р.;  б) 1943 р.;  в) 1944 р.
21.           Які з зазначених сил у русі Опору на українських землях конфліктували один з одним? А) ОУН-УПА;  Б) Армія Крайова;  В) Радянські партизани; Г) всі названі.
22.           Хто був  командувачем  ІУкраїнського фронту під час “битви за Дніпро” і визволення Києва?  А) Жуков; Б) Ватутін;  В) Кірпонос.
23.           “Похідні групи” ОУН створювалися з метою… а) нищити німецькі тили;  б) нищити радянські тили;  в) здійснювати розвітку на користь німецької армії;  г) створювати в районах дій груп українські органи влади, з метою відродження української держави.
24.           Які області УРСР ввійшли до складу Трансністрії?

Історичні диктанти

Варіант 1.
1.     Чи було ліквідовано Українську греко-католицьку церкву (УГКЦ) після входження Галичини до  складу УРСР у 1939 р.?
2.     Перед нападом Німеччини на СРСР німецькі війська чисельністю і озброєнням переважали радянські, так чи ні?
3.     У формуванні батальйонів “Нахтігаль” і “Роланд” прийняла участь ОУН(Б) чи ОУН(М)?
4.     Чи був успішним партизанський і підпільний рух у 1941 р.?
5.     Гітлерівський окупаційний режим отримав назву…
6.     Між якими держава було поділені українські землі після їх окупації гітлерівцями та їх союзниками?
7.     Громадяни СРСР, що вивозилися на примусові роботи до Німеччини називалися
8.     Хто був Головнокомандуючий УПА?
9.     Чи дозволяли гітлерівці відкривати на окупованій території України вищі навчальні заклади?
10.           Назвіть міста-герої, що розсташовані на території України.
11.           Чи входило Закарпаття до складу УРСР у 1939-1941 рр.?
12.           Хто у поданому переліку зайвий? В.Сосюра, О.Теліга, П.Тичина, М.Рильський.

Варіант 2.
1.     Коли було підписано пакт Молотова-Ріббентропа?
2.     Вступ радянських військ 17 вересня 1939 р. на територію Польщі  більшість українського населення сприйняла позитивно чи негативно?
3.     Поразка радянських військ на початку Великої Вітчизняної війни була зумовлена серйозними прорахунками у питаннях озброєння армії, формування її командного складу. Дислокації вйськ, так чи ні?
4.     У наступі німецьких військ на Україні приймали участь війська союзників Німеччини…
5.     Акт проголошення відновлення Української держави було проголошено…
6.     Які течії існували в антигітлерівському русі Опору на території України?
7.     У формуванні УПА провідну роль відіграла ОУН(Б) чи ОУН(М)?
8.     До складу яких країн входили українські землі напередодні Другої світової війни?
9.     Назвіть прізвища не менше трьох командирів найбільших радянських партизанських загонів, з`єднань, що діяли на Україні.
10.           Хто з українців став тричі Героєм Радянського Союзу?
11.           Які людські втрати України в роки Другої світової війни?
12.           Коли відновила свою роботу в Києві  АН УРСР?


Тема ІІ. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – на початку 50-х років

Тести
Варіант 1.
1.     П`ятирічкою відбудови вважається… А) 3-я;  Б) 4-я; В) 5-я.
2.     Хто очолював відновлений у 1944 р. Наркомат закордонних справ УРСР?  А) О.Корнійчук;  б) Д.Мануїльський; в) А.Громико.
3.     Перша повоєнна грошова реформа відбулася у… А) 1945 р.;  Б) 1947 р.;  В) 1953 р.
4.     Перший з`їзд Народних комітетів Закарпатської України прийняв маніфест… а) про встановлення радянської влади в краї;  б) про приєднання краю до УРСР;  в) про незалежність Закарпатської України.
5.     В якому році було завершено формування території УРСР?  А) 1939 – 1940 рр.;  б) 1944 р.;  в) 1945 – 1947 рр. р.; г) 1954 р.
6.     Операція “Вісла” була проведена з метою…  А) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;  Б) позбавити ОУН-УПА підтримки українського населення;  В) виселення українців на територію УРСР.
7.     Останній командир УПА.  1) Р.Шухевич;  2) С.Бендера;  3)  В.Кук.
8.     Чим було зумовлений вихід УРСР на міжнародну арену?  А) керівництво СРСР таким чином прагнуло розширити свій вплив у міжнародних організаціях;  Б) у такий спосіб союзне керівництво віддячило республіці за внесок у перемогу над фашизмом;  В) вимогою учасників антигітлерівської коаліції.
9.     Які з вказаних подій відбулись в один рік? А) Грошова реформа, Б) операція “Вісла”;  В) скасування карткової системи;  Г) Львівський Собор;  Д) загибель р.Шухевича;  Е) початок Четвертої п`ятирічки.
10.           За що партійним керівництвом республіки було засуджено оперу К.Данькевича “Богдан Хмельницький”?  а) за ігнорування історичних фактів;  б) недостатньо показано прогресивну роль московського царя і бояр;  в) перебільшена роль Московського царства.
11.           Які були головні причини голодомору 1946-1947 рр.?  а) зруйнування села у роки війни;  б) посуха;  в) політика радянського керівництва, яке в умовах розрухи і неврожаю не зменшило плани державної заготівлі зерна.
12.           Коли було створено при ЦК КП(б)У спеціальний відділ у справах західних областей? А) 1945 р.;  Б) 1946 р.;  В) 1947 р.; Г) 1948 р.;  Д) 1949 р.;  Е) 1950 р.
13.           Порівняно з колективізацією в Наддніпрянській Україні колективізація в Західній Україні здійснювалася методами:  а) однаковими;  б) принципово відмінними;  в) менш жорстокими.
14.           Які корисні копалини були розвідані і почалось їх освоєння у 1946-1949 рр. на західноукраїнських землях?  А) нафта;  б) природний газ;  в) кам`яне і буре вугілля;  г) сіль.
15.           Яким галузям економіки надавалося пріоритетне значення в період відбудови?  А) сільському господарстві;  б) легкій промисловості;  в) житловому будівництву;  г) важкій промисловості;  д) транспорту;  е) енергетиці.
16.           Коли Рада народних комісарів була перейменовано у Раду Міністрів УРСР? ? А) 1945 р.;  Б) 1946 р.;  В) 1947 р.
17.           Кого комуністична влада називала “українськими буржуазними націоналістами”?  а) усіх тих, хто були вихідцями з української національної буржуазії;  б) усіх емігрантів;  в) усіх, хто виступав за збереження мови, культури, звичаїв, історичних традицій українського народу.
18.           Закарпатська Україна увійшла до складу УРСР у …  а) 1944 р.;  б) 1945 р.;  в) 1946 р.
19.           У повоєнні роки реформи у сільському господарстві були започатковані в… А) 1945 р.; Б) 1947 р.; В) 1953 р.
20.           «Культурна революція» на західноукраїнських землях включала в себе… а) ліквідацію неписьменності;  б) русифікацію освіти;  в) ідеологізацію освіти; г) відновлення системи «Просвіт».
21.           На початку 50-х років у партійному і державному УРСР більшість складали українці чи представники інших національностей?
22.           Крим було передану із кладу РРФСР до складу УРСР в …р.
23.           «Лисинківщина» – це…  а) широке розповсюдження творчості українського композитора м.Лисенка;  б) явище в радянській науці, яке характеризувалося ідеологізацією, засиллям в науці посередностей, людей споживацького гатунку, авантюристів.
24.           Ініциатором проведення Львівського собору, який прийняв рішення про скасування Берестейської унії 1596 р., розрив з Римом і підпорядкування греко-католиків Російській православній церкві.  А) Й.Сліпий;  Б) Г.Костельник;  В) Г.Ромжа;  Г) А.Шептицький.

Варіант 2.

1.     Перші повоєнні вибори до Верховної Ради УРСР відбулися у … А) 1945 р.;  Б) 1946 р.;  В) 1947 р.

2.     Які з вказаних подій сталися у першій половині 50-х років?  А) початок освоєння цилінних земель; Б) перші повоєнні вибори до ВР УРСР;  В) затвердження нової державної символіки УРСР;  Г) загибель Р.Шухевича; Д) ліквідація УГКЦ; Е) обрання першого українця на посаду Першого секретаря ЦК КП(б)У.
3.     Що об`єднує ці дати? 1921-1922 рр.;  1932-1933 рр., 1946-1947 рр.
4.     Відбудова в Україні розпочалась…  А) відразу після визволення території  УРСР;  Б) по мірі визволення території УРСР;  В) після отримання відповідної допомоги провідних держав світу.
5.     Хто очолював партійну організацію україни в 1949-1953 рр.?  а) Л.Каганович;  б) Л.Мельников;  в) М.Хрущов.
6.     Відбудові яких галузей промисловості віддавався пріоритет? а) важкої промисловості;  б) легкої промисловості;  в) добувній.
7.     Що спричинило поразку ОУН-УПА у збройній боротьбі?  А) відсутність іноземної допомоги;  б) репресії проти мирних жителів; в) ліквідація УГКЦ;  г) чисельна перевага радянських військ;  д) соціально-економічні реформи здійснені радянською владою.
8.     Організований опір УПА було зламано радянським репресивним апаратом у … а) 1945 р.; б) 1947 р.; в) 1951 р.
9.     Р.Шухевич загинув у… А) 1950 р.;  Б) 1951 р.;  В) 1952 р.
10.           УГКЦ на Закарпатті була ліквідована в …  а) 1947 р.; б) 1949 р.; в) 1951 р.
11.           Обов`язкове семирічне навчання дітей було впроваджено… А) 1950 р.; Б) 1951 р.; В) 1952 р.
12.           За який твір В.Сюсюру було звинувачено в «буржуазному націоналізмі»?  а) «Любіть Україну»;  б) «Третя рота»;  в) «Червона зима».
13.           Які були наслідки індустріалізації Західної України? а) занепад традиційних галузей промисловості;  б) деформація збалансованого економічного розвитку краю;  в) землі подолали традиційну економічну відсталість.
14.           Як партійне керівництво УРСР реагувала на голод 1946-1947 рр.? а) приховували трагедію;  б) відразу надавали допомогу постраждалим районам;  в) тривалий час приховували трагедію, а згодом звернулись за допомогою до союзного керівництва.
15.           Яке значення мали зміни кордонів УРСР, що сталися в результаті Другої світової війни?  а) УРСР стала найбільшою дерщавою Європи;  б) значно зріс економічний потенціал;  в) зміцніли позиції УРСР на міжнародній арені;  г) основна маса етнічно українських земель об`єдналися в межах єдиної держави.
16.           Коли була проведена операція «Вісла»?  а) 1945 р.;  б) 1946 р.;  в) 1947 р.
17.           Проявом “ждановщини” на Україні стали стали постанови ЦК КП(б)У …
18.           Обов`язкова семилітня освіта була запроваджена у… а) 1945 р.;  б) 1947 р.;  в) 1953 р.
19.           Договори з якими державами вирішили проблеми західних кордонів УРСР та СРСР? А) Польщею; Б) Угорщиною;  В) Румунією;  Г) Чехословаччиною;  Д) Німеччиною
20.           Вперше Україна виконувала обов`язки непостійного члена Ради Безпеки ООН в…  а) 1946-1947 рр.; б) 1948-1949 р.
21.           Із приведених твердженьвиберіть ті, що вказують на особливості відбудови в Україні. а) значні масштаби відбудовчих робіт;  б) опора у відбцдові на власні ресурси;  в) залучення іноземних ресурсів;  г) преорітет у відбудові віддавався легкій промисловості;  д) нестача робочої сили;  е) економіка України відбудовувалася як частина загальносоюзної економічної системи.
22.           Етнічні зміни в населенні УРСР у повоєнні роки призвели до зменшення чи збільшення частки українців у населенні республіки?
23.           Які етнічно українські землі об`єднуються поняттям Закерзоння?
24.           Провідне місце в науці України посідали… а) наукові установи Академії наук УРСР;  б) університецькі лабораторії;  в) приватні лабораторії.

 

Історичні диктанти

Варіант 1.
1.     Чи вважається Україна членом-засновником ООН?
2.     Раніше завершилась відбудова промисловості чи сільського господарства?
3.     Наркомат закордонних справ УРСР, що був відновлений у … р., очолив….
4.     В якому році було ліквідовано карткову систему?
5.     Чи отримувала Україна допомогу згідно плану Маршалла?
6.     Митрополитом Греко-Католицької церкви після смерті А.Шептицького став…
7.     Створення колгоспів сприймалося населенням позитивно чи негативно?
8.     З якими країнами узгоджувались питання кордонів україни після Другої світової війни?
9.     У чому було звинувачено Л.Мельникова при усуненні його з посади першого секретаря цк кп(б)У?
10.           В яких повоєнних міжнародних конференціях брали участь делегації УРСР?
11.           Чи сприяла компанія з укрупнення колгоспів підвищенню ефективності роботи колективних господарств?
12.           Повоєнна грошова реформа позитивно чи негативно відбилась на матеріальному становищі населення?

Варіант 2.
1.     Колективізація на західноукраїнських землях була в основному завершена в … р.
2.     Українську Греко-Католицьку церкву (УГКЦ) було ліквідовано у ….  р.
3.     У державно-партійному керівництві західних областей УРСР переважали прибулі чи місцеві кадри?
4.     Чи охопив західноукраїнські землі голод 1946-1947 рр.?
5.     Державний прапор УРСР у 1949 р. став…
6.     Чи мала УПА закордонну підтримку у своїй боротьбі проти радянської влади?
7.     Роком суцільної колективізації у західноукраїнських землях був…р.
8.     Чи мала “ждановщина” вплив на події у культурному житті УРСР?
9.     У 40-50-ті роки темпи розвитку економіки були більшими у східних чи західних областях УРСР?
10.           Які науки в умовах “ждановщини” були визнані лженауками?
11.           Хто став першим українцем на посаді керівника КП(б)У?
12.           Чиє перебування на посаді першого секретаря ЦК КП(б)У “стало чорним днем для української інтелігенції”?


Тема ІІІ. Україна в умовах десталінізації  (1953-1964)

Тести
Варіант 1.
1.     Смерть Сталіна призвела до…  а) запеклої боротьби в партійно-державному керівництві;  б) розпаду СРСР;  в) початку Третьої світової війни
2.     Перша спроба усунути М.Хрущова від влади була здійснена у… А) 1956 р.;  Б) 1957 р.;  В) 1958 р.
3.     Які нові права отримала УРСР в економічній сфері під час «відлиги»?  а) право самостійно розпоряджатися податками, що сплачувало населення України;  б) право формувати бюджет, самостійно розпоряджатися випущеною продукцією на території республіки;  в) дещо розширилися права республіки у формуванні свого бюджету, у питаннях матеріально-технічного постачання та збуту продукції.
4.     Курс на розгорнуте будівництво комунізму в СРСР був проголошений на … А) на ХХ з`їзді КПРС;  Б) на ХХІ з`їзді КПРС;  В) на ХХІІ з`їзді КПРС.
5.     У чому полягала зміна в управлінні сільським господарством у другій половині 50-х років?  а) створювалися раднаргоспи;  б) створювалися виробничі колгоспно-радгоспні управління;  в) створювався Держагропром.
6.     У 1963 р. відбулися робітничі страйки та заворушення… А) у Києві;  Б) Чернігові;  В) Кривому Розі;  Г) Дніпродзержинську;  Д) Маріуполі.
7.     Що змінила освітня реформа у викладанні української мови?  А) було збільшена кількість уроків на викладання української мови;  Б) було зафіксовано положення про факультативність вивчення української мови;  В) у російських школах УРСР припинялось викладання української мови.
8.     В якому році колгоспникам було видано паспорти? А) 1956 р.;  Б) 1957 р.;  В) 1958 р., Г) 1959 р.;  Д) 1961 р.
9.     Яке з наведених характеристик умов розвитку українськрї культури в 50-60-ті роки відповідає дійсності:  а) процес десталінізації дозволив діячам культури творити без обмежень;  б) в умовах певної свободи творчості часів «відлиги» багато діячів української культури почали реалізовувати свій талант, але не всі їхні твори могли стати надбанням суспільства, оскільки панівний режим присікав будь-які відхилення від офіційної ідеології;  в) оскільки десталінізація відбувалась у чітко визначених межах, під пильним контролем партійного і державного апарату, то про появу талановитих творів не могло бути і мови.
10.           Наступником М.Хрущова при владі був… а) Л.Брежнєв;  б) М.Підгорний; в) А.Жданов.
11.           В якому році було створено Вищу раду народного господарства СРСР?  А) 1962 р.;  Б) 1963 р.;  В) 1964 р.
12.           Яким шляхом вирішувалася житлова проблема в хрущовський період ?
13.           У чому проявлявся опір партапарату процесові десталінізації у період 1956-1964 рр.?  А) у забороні публікувати рішення ХХ з`їзда КПРС;  б) у спробі усунути М.Хрущова від влади;  в) у припиненні процесу реабілітації.
14.           Надзвичайне возвеличення будь-кого і поклоніння йому – це… а) культ особи;  б) волюнтаризм;  в) суб`єктивизм.
15.           Які галузі промисловості були пріоритетними в УРСР у роки семирічки?  а) легка, харчова промисловість, електроніка;  б) металургія, вугільна і електротехнічна промисловість;  в) машинобудування, літакобудування, суднобудування.
16.           Органи управління народним господарством у 1957-1965 рр. називалися:  а) наркомати;  б) міністарства;  в) трести;  г) корпорації;  д) раднаргоспи.
17.           Причинами виникнення дисидентського руху в Україні були:  а) порушення прав людини, розстріл демонстрацій потесту проти підвищення цін, здійснення десталінізації тільки у визначених межах;  б) контроль з боку репресивних органів держави за українською творчою інтелігенцією, заборона користуватися українською мовою та дотримуватися національних традицій;  в) дискримінаційна політика центру щодо України, порушення конституційних норм, русифікація республіки, непослідовність процесу десталінізації.
18.           Назвіть організації, що стали першими осередками руху «шестидесятників».  А) Клуб творчої молоді;  Б) клуб «Пролісок»;  В) УРСС;  Г) Український революційний центр.
19.           Розвиток якої галузі української науки пов`язаний з ім`ям академіка В.Глушкова?  а) медицина;  б) кібернетика;  в)матеріалознавство;  г) генетика.
20.           Дисиденти – це… а) діячі, які відкрито не погоджувалися з існуючою політичною системою, ідеологією;  б) діячі, які активно відстоювали ідеали ліберальної демократії;  в) діячі, що вели збройну боротьбу проти існуючого режиму.
21.           Для загальної характеристики періода правління М.Хрущова найбільш доцільно використовувати термін:  а) культ особи;  б) волюнтаризм;  в) демагогія;  г) популізм  д) суб`єктивизм.
22.           Перший ядерний реактор було створено в Україні в… а) 1954 р.;  б) 1956 р.;  в) 1960 р.;  г) 1961 р.;  д) 1964 р.
23.           Чи використовували дисиденти насильницькі методи боротьби?
24.           Хто був попередником П.Шелеста на посаді Першого секретаря ЦК КПУ?  А) М.Хрущов;  Б) О.Кириченко;  В) М.Підгорний.

Варіант 2.
1.     В якому році М.Хрущов поєднав вищі партійні та державні посади? А) 1957 р.;  Б) 1958 р.;  В) 1962 р.
2.     Важливим засобом піднесення сільського господарства М.Хрущов вважав збільшення вирощування…  А) пшениці;  Б) худоби;  В) картоплі;  Г) кукурудзи.
3.     У чому проявилася демократизація суспільно-політичного життя в період відлиги?  А) була запроваджена демократична система виборів;  Б) припинилося втручання партійних органів у діяльність господарських і культурних установ;  В)  впроваджувалися «громадські засади» у різних галузях господарської, культурної діяльності, відбувалося деяке скорочення управлінського апарату, активізувалася діяльність рад, профспілок, комсомолу.
4.     МТС було реорганізовано, а їх техніку продано колгоспам у …  А) 1956 р.;  Б) 1958 р.;  В) 1960 р.
5.     Система раднаргоспів була запроваджена у… А) 1956 р.;  Б) 1957 р.;  В) 1958 р.
6.     Освоєння цілинних і перелогових земель мало позитивне чи негативне значення для розвитку сільського господарства України?
7.     Хто з українських дисидентів активно виступив на підтримку боротьби кримських татар за повернення на історичну Батьківщину?  а) П.Григоренко;  б) І.Дзюба;  в) Л.Лук`яненко.
8.     Грошова реформа у період правління М.Хрущова була проведена у … а)1956 р.; б) 1961 р.;  в) 1964 р.
9.     Що стало початком десталінізації в СРСР?  А) смерть Й.Сталіна;  Б) виступ М.Хрущова на ХХ з`їзді КПРС;  В) усунення Л.Берія від влади.
10.           В яких регіонах СРСР українськи переселенці освоювали цілину?
11.           Коли було запроваджено Шевченківську премію?   А) 1961 р.; Б) 1962 р.;  В) 1963 р.; Г)1964 р.
12.           При усуненні М.Хрущова від влади партійне керівництво України:  а) підтримало М.Хрущова;  б) сприяло відставці М.Хрущова;  в) зайняло очікувальну позицію.
13.           Хто очолив Українську робітничо-селянську спілку (УРСС)?  а) І.Драч;  б) П.Григоренко;  в) Л.Лук`яненко.
14.           Чи справедливо М.Хрущова звинуватили в «суб`єктивізмі та волюнтаризмі”?
15.           Для творчості «шестидесятників» було характерним:  а) зображення реальних людей з їх багатогранними інтересами, відображення загальнолюдських цінностей та ідеалів, критичне ставлення негараздів у суспільстві;  б) зображення радянської дійсності у прикрашеному вигляді, підкреслення переваг соціалістичного способу життя;  в) підтримка художніми творами курсу на комуністичне будівництво, на "«нтернаціоналізацію» суспільства.
16.           Перерахуйте найбільш значні досягнення української науки у другій половині 50-х – на початку 60-х років.
17.           Назвіть електростанції, що становлять Дніпровський каскад.
18.           Яким чином хрущовське керівництво намагалось розв`язати житлове будівництво?  А) шляхом переселення мешканців міст у села;  Б) виділенням кридитів на індивідуальне будівництво громадян;  В) широким будівництвом багатоповерхових будинків – “хрущовок”.
19.           У чому полягає історичне значення ХХ з`їзду КПРС? А) у прийнятті нової програми КПРС – програми комуністичного будівництва;  Б) у засудженні культу особи Й.Сталіна;  В) у розробці нової зовнішньополітичної доктрини.
20.           В роки «хрущовської відлиги»…  а) відбувалася кардинальна зміна радянської політичної системи;  б) реформи проходили в межах існуючої політичної системи.
21.           Чи зріс рівень життя населення України  в 60-ті роки?
22.           Поставте події в хронологічній послідовності.  А) реформа системи освіти;  б) святкування 300-річчя Переяславської Ради;  в) встановлення Шевченківської премії;  г) заснування Клубу творчої молоді в Києві.
23.           Назвіть Перших секретарів ЦК КПУ у період правління М.Хрущова.
24.           Чому в період правління М.Хрущова не було до кінця подолано наслідки сталінізма в різних сферах життя?  А) М.Хрущов сам належав до сталінського оточення;  Б) зі смертю Сталіна не відбулась зміна влади;  В) радянська система не здатна до реформування;  Г) сталінізм міцно вкорінився у свідомості людей.

 

Історичні диктанти

Варіант 1.
1.     Що об`єднує вказані імена: І.Світличний, І.Дзюба, Л.Костенко, В.Симоненко?
2.     Чи сприяла реформа школи наприкінці 50-х років русифікації?
3.     Крим було передано до складу УРСР у …р.
4.     В якому році П.Шелест став Першим секретарем ЦК КПУ?
5.     У якій галузі проявився талант Б.Лятошинського?
6.     Чи проводились антицерковні компанії в роки правляння М.Хрущова?
7.     Які три економічні “надпрограми” реалізовувалися в роки правління М.Хрущова?
8.     У якому році відбувся ХХ з`їзд КПРС?
9.     Семирічний план було прийнято на …рр.
10.           Чи було розв`язано житлову проблему у 50-60-ті роки?
11.           У 60-ті роки переважав екстенсивний чи інтенсивний шлях розвитку економіки?
12.           Як діяльність раднаргоспів позначилася на розвитку легкої промисловості УРСР: позитивно чи негативно?

Варіат 2.
1.     У перші роки перебуваня М.Хрущова при владі закупівельні ціни на сільгоспродукцію зросли, зменшилися чи залишилися незмінними?
2.     Чи дали значний позитивний економічний ефект реформи проведені в сільському господарстві на початку 50-х років?
3.     Ключовою подією ХХ з`їзду КПРС була доповідь М.Хрущова  присвячена …
4.     Чи був дисиденський рух масовим?
5.     Створення раднаргоспів сприяло централізації чи децентралізації управління економікою?
6.     Автором праці “Інтернаціоналізм чи русифікація” був…
7.     У роки правління М.Хрущова обмежувався чи стумулювався розвиток присадибного господарства селян?
8.     У 1956 р. було скасовано кримінальну відповідальність робітників та службовців за самостійне залишення підприємства, а селян отримали паспорти й можливість вільно виїжджати на навчання чи роботу до міст. Чи стало після цього радянське суспільство схожим на західне суспільство ліберальної демократії?
9.     Відлига – це…
10.           М.Хрущов віддавав перевагу розвитку колгоспів чи радгоспів?
11.           Хто першим застосував термін «відлига» стосовно до політики м.Хрущова7
12.           Коли відбувся перший повоєнний пленум ЦК КПРС з пиання розвитку сільського господарства?Тема ІV. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – початок 80-х років)
Тести
Варіант 1.
1.     Чи вірне твердження? Характерними рисами розвитку політичної сфери у 1965-1985 рр. були: підміна справжнього народовладдя формальним представництвом трудящих у радах, зростання бюрократичного апарату, висування гасла про “розвинутий соціалізм”.
2.     Самвидав – це… А) твори, що видані всупереч офіційним заборонам;  Б) спосіб розповсюдження офіційної інформації;  В) Ваш варіант.
3.     Коли було прийнято четверту конституцію УРСР?  А) 1977 р.;  б) 1978 р.;  в) 1979 р.
4.     Яких заходів щодо стимулювання розвитку сільського господарства передбачалося вжити згідно з економічною реформою 1965 р.? а) встановлення твердих планів державних закупівель на декілька років, підвищення закупівельних цін з урахуванням кліматичних умов, зміцнення матеріально-технічної бази сільського господарства;  б) надання колгоспам права самостійно формувати ціни на свою продукцію, скорочення обсягу державних закупівель; в) ліквідація всіх колгоспних ринків, право реалізувати сільгоспродукцію отримувала тільки держава.
5.     «Золотою п`ятирічкою” називали…  а) восьму;  б) дев`яту;  в) десяту.
6.     Які з вказаних творів написані українським журналістом–правозахисником В.Чорноволом? “Мойсей”, “Хроніка опору”, “Правосуддя чи рецидиви терору”, “Репортаж із заповідника ім.Берії”, “Інтернаціоналізм чи русифікація”, “Лихо з розуму”.
7.     В.Щербицький, перебуваючи на посаді першого секретаря ЦК КПУ:  а) орієнтувався у першу чергу на інтереси й настрої союзних верхів, а не на інтереси народу України;  б) критично ставився до прорахунків у політиці центру;  в) відстоював інтереси республіки у мовній і культурній сферах, у визнанні інвестицій в її економіку.
8.     Які форми боротьби з дисидентами застосовувала влада? А) арешти й засудження до ув`язнення, утримання в психіатричних лікарнях, звільнення з роботи;  Б) закриття видань, де друкувалися будь-які твори дисидентів, збройне придушення масових виступів дисидентів;  В) арешти і висилка за кордон.
9.     У яких галузях працювали відомі вчені України: М.Богомолов, В.Глушков, Л.Ландау, Б.Патон?
10.           Чому П.Шелест неодноразово проявляв твердість у відстоюванні інтересів УРСР?  А) він прагнув зміцнити в Україні особисту владу і владу свого найблищого оточення, а також власну «політичну вагу» в політбюро ЦК КПРС;  Б) він прагнув прискорити вихід УРСР зі складу СРСР;  В) він прагнув зберегти курс на побудову комунізму і перешкодити поширенню «застійних» явищ.
11.           Назвіть відомих вам дисидентів, що загинули за свої переконання в радянських таборах, в`язницях тощо.
12.           Які зміни в діяльності підприємств передбачали економічна реформи Косигіна?  а) введення госпрозрахунка;   б) наукове обгрунтування планових показників;  в) створення спеціальних фондів для матеріального стимулювання праці робітників;  г) запровадження вільного виходу підприємств на зовнішній ринок;  д) запровадження показників рентабельності.
13.           Які з наведених методів бороть не застосовували дисиденти?  Періодичні письмові звернення до киривників УРСР і СРСР, поширення статей і книг через «самвидав», критичні виступи по радіо і телебаченню, організація масових мітингів і демонстрацій, щорічні вшанування пам`яті Т.Шевченка, розповсюдження листівок, напади на керівників держави і партії, шпигунська діяльність.
14.           Чи могла Україна практично реалізувати конституційне право на добровільний вихід зі складу СРСР? А) так, бо це гарантувалося конституцією;  Б) ні, бо не існувало самого механізму реалізації цього.
15.           Які з галузей народного господарства не мали республіканського підпорядкування у 70-80-ті роки?  ВПК, машинобудування, текстильна, нафтопереробна, сільське господарство, залізничний транспорт, вугільна промисловість, лісообробна.
16.           Коли вперше було проведено масові арешти українських дисидентів?  А) у травні-червні 1961 р.;  Б) у жовтні-листопаді 1964 р.;  В) у серпні-вересні 1965 р.
17.           Який вплив на довкілля України справляє велика концентрація на її території підприємств важкої промисловості?  А) ніякого, бо існує розгалужена система природоохоронних заходів;  Б) деякі райони України стали місцем екологічного лиха;  В) забруднення навколишнього середовища призвело до підриву здоров`я нації.
18.           У чому проявлялося привілейоване становище партійно-державної наменклатури?  А) вона користувалася тими благами, що були недоступні рядовим громадянам;  Б) у неї був вільний доступ до будь-якої інформації;  В) була непідсудною і неконтрольваною.
19.           Поставте наведені події в хронологічній послідовності.  А) обрання В.Щербицького першим секретарем КПУ;  б) прийняття четвертої Конституції УРСР;  в) започаткування «реформ косигіна»;  г) прийняття Продовольчої програми.
20.           Який останній з`їзд КПРС відбувся за участю Л.Брежнєва?
21.           Яка міжнародна подія сприяла появі Української Гельсінської Групи7
22.           Основними причинами невдачі реформ другої половини 60-х років були:  а) командні методи керівництва;  б) орієнтація на екстенсивні методи господарювання;  в) мілітаризація економіки;  г) криза колгоспно-радгоспної системи; д) невтручання держави в економічні процеси; е) залежність економіки УРСР від західних інвестицій; ж) косметичний характер рефор, який не зачіпав суті радянської економіки.
23.           Чим було зумовлено зростання чисельності членів КПУ у 60-80-ті роки більш як у 2,5 рази? А) зростанням авторитету і популярності КПУ;  б) прагнення партійного керівництва контролювати якнайбільшу частину населення;  в) від членства у партії залежоло подальше просування по службовій драбині;  г) прагнення КПУ на виборах чисельно переважати своїх політичних конкурентів.
24.           Чи існував культ особи л.Брежнєва?  а) так, існував;  б) ні, бо населення не ставилось з повагою до нього;  в) брежнєвське оточення намагалось створити культ його особи, але його особисті якості не підходили для такої ролі.

Варіант 2.
1.     Яка міжнародна подія дала поштовх до згортання будь-яких реформ в Радянському Союзі?  А) Революція в Угорщині в 1956 р.;  Б) “Празька весна”;   В) Події в Польщі 1980 р.
2.     Свідченнями кризи в промисловості республіки в 70-80-ті роки були:  а) зменшення кількості підприємств, скорочення чисельності працівників, зайнятих у промисловості;  б) низькі показники приросту продукції, низька якість продукції, велика доля ручної праці;  в) зменшення іноземних інвестицій в економіку республіки.
3.     Наведіть приклади, які свідчать про посилення процесу русифікації в Україні в 70-80-ті роки?
4.     В чому проявилася русифікація України у 70-80-ті роки ?  а) у зменшенні кількості українських шкіл, проголошенні необов`язковості вивчення української мови, зменшенні кількості україномовних видань;  б) у виведенні з шкільних програм історії України, географії України, української мови та літератури;  в) у забороні спілкуватися українською мовою в державних установах.
5.     У 70-80-ті роки було встановлено найбільша кількість пам`ятників… а) В.Щербицькому; б) В.Леніну;  в) Л.Брежневу;  г) Т.Шевченку.
6.     Продовольчу програму було прийнято у… а) 1979 р.;  б) 1980 р.;  в) 1982 р.
7.     Які нові положення щодо політичної системи в СРСР були зафіксовані в новій Конституції?  А) вищим законодавчим органом влади в країні проголошувалася Президія ВР СРСР;  б) КПРС проголошувалася керівною й спрямовуючою силою суспільства, ядром його політичної системи;  в)трудові колективи проголошувалися складовою частиною політичної системи СРСР і отримували право законодавчої ініциативи.
8.     Релігійне дисидентство в Україні представляли: а) В.Чорновіл, л.Лук`яненко, В.Мороз;  б) Й.Тереля, В.Романюк, П.Вінс;  в) П.Григоренко, М.Руденко, О.Тихий.
9.     Номенклатура – це… а) партійно-господарська верхівка, яка займала панівне становище у системі управління державою;  б) та частина населення, яка користувалася певними пільгами у радянському суспільстві;  в) список посадових осіб у державній установі.
10.           Домінуючим і офіційно визнаним методом у культурі був… а) неореалізм;  б) соціалістичний реалізм;  в) критичний реалізм.
11.           Українську Гельсінську Групу очолив … а) П.Григоренко; б) М.Руденко; в) О.Тихий; г) В.Чорновіл.
12.           Чим було зумовлено появу такого явища як “дифіцит”? а) зростанням доходів громадян при стабільних цінах і при відсутності зростання виробництва;  б) темпи зростання чисельності населення перевищували темпи прирості населення;  в) падінням цін на основні експортні товари СРСР;  г) спекулянти створювали ажиотажний попит; д) стрімким падінням виробництва товарів народного споживання.
13.           Які з проголошених у конституції СРСР 1977 р. прав та свобод громадян принципово не могли бути реалізовані в умовах тоталітарного режиму?  А) право на працю, відпочинок, охорона здоров`я, матеріальне забезпечення старості, право на житло, на освіту, свобода пересування;  Б) право на участь в управлінні державними справами, в обговоренні рішень загальнодержавного рівня, свобода пересування;  В) свобода слова, друку, мітингів, демонстрації, свобода совісті, право на недоторканість особи.
14.           Система міністерств була відновлена у…  а) 1964 р.;  б) 1965 р.;  в) 1970 р.
15.           Що таке ВПК?
16.           Поява концепції “розвинутого соціалізму” було зумовлено… а) відмовою партійно-державного керівництва від планів побудови комунізму;  б) нереальністю планів партійної програми, прийнятої на ХХІІ з`їзді КПРС;  в) прагненням найти пояснення для населення провалом всіх проголошених планів побудови комунізму.
17.           Неперспективні села – це…  а) населені пункти які залишили мешканці;  б) населені пункти, які в результаті втечі молоді до міст, вимирали;  в) населені пункти, в яких колгоспи хронічно не виконували план; г) населені пункти, до яких не існувало доріг, зв`язку.
18.           Чим можна пояснити різке скорочення сільського населення у 70-80-ті роки?  а) сільськогосподарське виробництво в результаті технічного переоснащення не потребувало такої кількості робочої сили;  б) умови праці і побуту, заробітна плата в містах були кращими, ніж на селі;  в) малоземелля штовхало селян до пошуку нових засобів до існування.
19.           Що передбачала директива колегії Міністерства освіти УРСР про “Удосконалення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки”?
20.           В якому році в УРСР було в основному завершено перехід до обов`язової загальної середньої освіти?  А) 1972 р.;  Б) 1977 р.;  В) 1978 р.;  Г) 1979 р.
21.           Чи могло українське керівництво визначати стратегію економічного розвитку республіки?
22.           Які формальні показники використовувалися радянською пропагандою для свідчення високоого рівня розвитку вітчизняної системи охорони здоров`я?
23.           Назвіть не менше трьох видатних творів, якими збагатилась українська культура у другій половині 60-х – на початку 80-х років.
24.           На початок 80-х років дисиденський рух в Україні було практично розгромлено. Причинами цього:  а) малочисельність дисидентів;  б) відсутність підтримки їх діяльності з боку населення;  в) діяльність дисидентів була дискридитована зв`язками з іноземними розвідками;  г) перехід на прикінці 70-х років до терорестичних етодів боротьби;  д) відсутність належної організованості;  е) оперативність і жорстокість каральних органів.


Історичні диктанти

Варіант 1.
1.     Хто був генеральним секретарем ЦК КПРС у 1964-1982 рр.?
2.     Чи мали конституційне право союзні республіки СРСР на самовизначення, аж до можливого виходу зі складу СРСР?
3.     УГГ була …  А) легальною організацією;  Б) напівлегальною;  В) підпільною.
4.     У 80-ті роки в Україні переважало міське чи сільське населення?
5.     Які течії можна виділити в українському дисидентському русі?
6.     У 1968 р. почалась компанія цькування Олеся Гончара за його роман…
7.     Який прошарок суспільства відігравав провідну роль у дисидентському русі?
8.     Назвіть найбільший автомобільний завод УРСР.
9.     На середину 80-х років на Україні  більшість учнів навчалось в українській чи російській школах?
10.           У 70-80-ті роки переважали матеріальні чи моральні стимули праці робітників?
11.           Назвіть не менше трьох найбільш відомих українських кінорежисерів періоду 70-80-х років?
12.           На зміну П.Шелесту на посаду Першого секретаря ЦК КПУ у 1972 р. було призначено…

Варіат 2.
1.     Як називалась книга П.Шелеста, видання якої стало приводом до звільнення з посади Першого секретаря ЦК КПУ?
2.     Хто в наведеному списку зайвий?  Л.Брежнєв, П.Шелест, Ю.Андропов, К.Черненко.
3.     Чи був  дисиденський рух масовим?
4.     Які методи розвитку економіки УРСР переважали у 70-80-ті роки екстенсивні чи інтенсивні?
5.     Раднаргоспи було ліквідовано у … р.
6.     Українську Гельсінську Група було створено після підписання Радянським Союзом …
7.     У якому році було запроваджено гарантовану оплату праці для трудівників колгоспів?
8.     Яку назву отримав період 1965-1985 рр. в історії СРСР та УРСР?
9.     Яка подія відбулась 4 вересня 1965 р. в кінотеатрі “Україна”?
10.           Назвіть основні “самвидавські” видання та твори дисидентів другої половини 60-80-х років
11.           У 70-80-ті роки у розвитку промисловості переважав екстенсивний чи інтенсивний шлях розвитку?
12.           Маніфестація в київському кінотеатрі «Україна» відбулась в …р.

 

 


Тема V. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України
Тести
Варіант 1.
1.     Парламентську опозицію – Народну Раду – очолював…  а) І.Юхновський;  б) В.Івашко;  в) Д.Павличко;  г) В.Чорновіл.
2.     ХІХ партконференція КПРС (червень-липень 1988 р.) виступила з пропозицією: А) радикальних економічних реформ; Б) кардинального реформування політичної системи; В) активізації боротьби за екологічну безпеку.
3.     Постанову про боротьбу з нетрудовими доходами було прийнято у …  А) 1985 р.;  Б) 1986 р.;  В) 1987 р.;  Г) 1988 р.
4.     Процес реабілітації незаконно репресованих в УРСР розпочавсяу … р. (1985, 1988, 1989 рр.) після створення спеціальної республіканської комісії.
5.     Як називались громадсько-політичні організації, що були офіційно не зареестровані? а) підпільні;  б) неформальні; в) ворожі.
6.     Першою формально задекларованою партією стала… а) Українська християнсько-демократична;  б) Українська республіканська;  в) Демократична партія України.
7.     На другий день після Всеукраїнського референдуму про підтвердження Акту проголошення незалежності України оголосили про визнання незалежності…  А) Латвія та Литва;  Б) Канада та Польща;  В) Угорщина;  Г) Росія, Аргентина.
8.     В якому місті України відбулись перші демонстрації під синьо-жовтими прапорами?  А) Харкові;  б) Львові;  в) Києві.
9.     Перший в україні робітничий страйк улітку 1989 р. було організовано:  а) шахтарями;  б) вчителями і лікарями;  в) залізничниками;  г) студентами.
10.           Як спроба державного перевороту в СРСР позначилась на долі КПУ?  А) її діяльність було припинено, а згодом і зовсім заборонено;  б) її діяльність було припинено до закінчення судового процесу над членами ДКНС;  в) вона перестала бути найчисельнішою серед партій;  г) КПУ повністю зійшла з політичної арени.
11.           Установчий з`їзд Народного Руху України відбувся у …. р. у місті …. Головою НРУ було обрано…  А) Л.Лук`яненка;  Б) І.Драча;  В) В.Чорновола.
12.           Яка державна символіка було затверджена після проголошення незалежності?
13.           Компартійне керівництво України до перебудових процесів ставилось…  а) позитивно;  б) негативно;  в)зайняло вичікувальну позицію.
14.           Всесоюзний референдум з питань майбутнього СРСР відбувся… а) 16 липня 1991 р.;  б) 17 березня 1991 р.; в) 24 серпня 1991;  г) 1 грудня 1991р.
15.           Назвіть характерні риси багатопартійності в Україні. а) незначна соціальна база;  б) декілька сотен політичних партій;  в) формування партій відбувається під певного лідера;  г) партії не відіграють ніякого впливу на політичне життя;  д) більшість партій дотримуються правих політичних поглядів.
16.           Яка категорія робітників найчастіше вдавалася до страйків та інших масових акцій протесту за роки незалежності україни?  а) вчителі; б) лікарі;  в) шахтарі;  г) швеї.
17.           Конституційний дговір від 8 червня 1995 р. передбачав:  а) чітке розмежування повноважень між гілками влади;  б) створення конституційної комісії для розробки нової конституції;  в) утворення конституційного суду України.
18.           Із зазначених характеристик виберіть ті, що притаманні сучасній економіці України.  Безробіття, інфляція, низька оплата праці; спад виробництво у всіх галузях; приватизація, стрімке зростання цін, значна фінансова заборгованість.
19.           “Гласність” – це…
20.           Продовжіть логічний ряд. Л.Брежнев, Ю.Андропов, …., ….
21.           Визначие хронологічну послідовність подій. А) Прийняття Декларації про державний суверенітет УРСР;  Б) Перший з`їзд народних депутатів СРСР;  В) Усунення В.Щербицького від влади;  Г) Початок стройкового руху.
22.           На чолі національно-демократичного руху в Україні в роки Перебудови… а) була інтелігенція;  б) було робітництво;  в) було селянство;  г) була армія.
23.           “Демократична платформа” в КПУ утворилась у …  а) 1989 р.;  б) 1990 р.;  в) 1991 р.
24.           У час перебудови при владі Ю.Андропова… а) почалась боротьба з корупцією;  б) було проголошена  політика прискорення;  в) проводилась компанія зміцнення трудової дисциплвни.

Варіант 2.
1.     Якою була перша реакція українського компартійного керівництва на чорнобильську катастрофу? А) відразу почались здійснюватися заходи з подолання наслідків аварії;  Б) прагнення приховати від широкої громадськості;  В) залучити іноземних спеціалістів і фінансові ресурси для ліквідації наслідків аварії.
2.     Яка п`ятирічка була останньою?  А) 11;  б) 12;  в) 13.
3.     Суть економічних реформ проголошених на червневому (1987 р.) пленумі ЦК КПРС полягала у … А) у переході від адміністративних до економічних методів управління; Б) у відмові від економічних методів управління та відновленні адміністративних.
4.     Падіння виробництва в УРСР розпочалося у …  а) 1988 р.;   б) 1989 р.;  в) 1990 р.
5.     Коли було запроваджено картки споживача з купонами на промислові і продовольчі товари? А) серпень 1990 р.;  Б) листопад 1990 р.;  В) січень 1991 р.;  Г) серпень 1991 р.
6.     Які негативні наслідки мала антиалкогольна компанія?  а) скорочення прибутків держави;  б) падіння життєвого рівня;  в) поширення самогоноваріння, таксикоманії і наркоманії;  г) руйнування виноробної галузі і садівництва.
7.     Верховна Рада УРСР прийняла закон “Про мову…”  А) березні 1987 р.;  Б) серпні 1988 р.;  В) жовтні 1989 р.;  Г) січні 1990 р.
8.     Які основні вимоги шахтарського страйку 1989 р.?
9.     “Група 239” у Верховній Раді України, що була обрана у березні 1990 р., представляла інтереси…  А) комуністичної більшості;  Б) центристів;  В) опозиції
10.           Першою українською громадською організацією часів «перебудови» була:  а) Українська Гельсінська спілка;  б) Український культурологічний клуб;  в) Народний рух України за перебудову.
11.           Хто став першим секретарем ЦК КПУ після звільнення з цієї посади В.Щербицького?  а) В.Івашко;  б) Л.Кравчук;  в) С.Гуренко.
12.           Які вимоги висували студенти під час голодування на Майдані Незалежності в Києві у жовтні 1990 р.?
13.           Які республіки СРСР безпосередньо постраждали від Чорнобильської катастрофи?
14.           Коли було проголошено Декларацію про державний суверенітет України…  А) 16 липня 1990 р.;  Б) 24 серпня 1991 р.;  В) 1 грудня 1991 р.
15.           Визначте хронологічну послідвність подій.  А) Прийняття Закону УРСР «Про мови»;  Б) Перший мітинг  під синьо-жовтими прапорами;  В) «Живий ланцюг»;  Г) Перший шахтарський страйк.
16.           Закон про економічну самостійність УРСР було прийнято Верховною Радою … А) 16 липня 1990 р.;  Б) 2 серпня 1990 р.;  В) 24 серпня 1991 р.
17.           Яка була позиція Верховної Ради УРСР щодо ново-огарьовського процесу?
18.           Напередодні проголошення незалежності україни Рух був… а) політичною партією;  б) громадський рух;  в) передвиборчий блок.
19.           На референдум 1 грудня 1991 р. було винесено питання:  а) про введення в республіці посади президента;  б) про схвалення нової Конституції України;  в) про підтвердження Акта проголошення незалежності україни;  г) про можливість збереження СРСР.
20.           Чому вжиті у 1983 р. у СРСР заходи зі зміцнення дисципліни не забезпечили суттєвого зростання продуктивності праці? А)тому, що вони були недостатньо жорстокими; Б) тоиу, що ці заходи були занадто жорстокі іробітники в знак протесту відмовлялись працювати;  В) тому, що ці заходи не могли були ефективними без боротьби з корупцією;  Г) тому, що ці заходи не мали сенсу без забезпечення прямої зацікавленості працівників у кількісних і якісних результатах їхньої праці.
21.           “Парад суверенітетів” – це… а) масові мероприємства з відзначення революційних свят;  б) перманентне проголошення союзними і автономними республіками свого суверенітету;  в) проголошення формального суверенітету.
22.           Яке питання було винесено на референдум 17 березня 1991 р.?
23.           У 1987-1989 рр. проводились спроби здійснити радикальні економічні реформи. Вони включали в себе: а) запровадження госпрозрахунку;  б) створення арендних підприємств;  в) приватизацію;  г) посилення державного регулювання;  д) залучення іноземного капіталу.
24.           1. Генеральним секретарем ЦК КПРС після смерті К.Черненка став…  А) Ю.Андропов;  Б) М.Горбачов;   В) Л.Брежнєв.

Історичні диктанти

Варіант 1.
1.     Житлову проблему в СРСР передбачалось подолати до …. р.
2.     Аварія на ЧАЕС трапилась… р.
3.     Де було більшим представництво від УРСР, на  З`їзді народних депутатів СРСР чи у Верховній раді СРСР?
4.     Чи продовжувалась у роки перебудови в Україні політика русифікації?
5.     Акт проголошення незалежності України було прийнято…
6.     Хто був першим прем`єр-міністром незалежної України?
7.     Спроба державного перевороту в СРСР відбулась (дата) …
8.     Що відбулось раніше, створення СНД чи проведення референдуму на підтвердження Акту проголошення незалежності України?
9.     “Живий ланцюг” 21 січня 1990 р. з`єднав міста…
10.           Перебудова в СРСР була запачаткована квітневим пленумом ЦК КПРС … р.
11.           Чи існував у період перебудови товарний дефіцит?
12.           Компанія боротьби з пиятством і алкоголізмом була започаткована в … р.


Варіат 2.
1.     Чи були економічно обгрунтовані реформи, що проводилися в роки перебудови?
2.     Першим секретарем ЦК КПУ в роки перебудови був…
3.     Скільки з`їздів КПРС відбулось за роки перебудови?
4.     Наприкінці 80-х років в УРСР переважала кількість підприємств республіканського чи союзного підпорядкування?
5.     Щербицького було увільнено з посади Першого секретаря ЦК КПУ у … р.
6.     УГКЦ відновила свою діяльність у …р.
7.     Як називалась парламентська опозиція у ВРУ: Народна Рада чи “Група 239”?
8.     Антиалкогольна компанія мала позитивні чи негативні наслідки?
9.     Незалежність України була здобута мирним чи збройним шляхом?
10.           Чи було запроваджено надзвичайний стан в Україні під час державного перевороту в Москві очолюваного ГКЧП?
11.           Хто у роки перебудови  був Головою Верховної  Ради УРСР?
12.           Указ “Про тимчасове припинення діяльності КПУ” було видано…

Тема VІ. Україна в умовах незалежності
Тести
Варіант 1.
1.     Які питання були винесені на Всеукраїнський референдум, що відбувся 16 квітня 2000 р.?
1.     На президенських виборах 1994 р. перемогу здобув…  а) Л.Кравчук;  б) Л.Кучма.
2.     Останні вибори до ВРУ здійснювалися за мажоритарною, пропорційною чи змішаною виборчою системою?
3.     Які православні церкви існують в України?
4.     Перехід на дванадцятирічну систему освіти було започатковано в…  а) 1999-2000 навчальний рік;  б) 2000-2001 н.р.;  в) 2001-2002 н.р.
5.     Україна стала учасником СНД: а) 1 грудня 1991 р.;  б) 8 грудня 1991 р.;  в) 21 грудня 1991 р.
6.     Назвіть основні проблеми російсько-українських відносин на сучасному етапі.
7.     Коли й у зв`язку з чим Україна стала без`ядерною державою:  а) у 1992 р. у зв`язку з підписанням Лісабонського протоколу до договору СТАРТ-1;  б) у 1994 р. у зв`язку з приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї;  в) у 1996 р. у зв`язку з завершенням виведення до Росії боєголовок тактичної та стратигічної ядерної зброї.
8.     Народна Рада – це…  а) офіційна опозиція комуністичній більшості у Верховній Раді створена у 1990 р.; б) керівний орган Народного Руху України.; в) назва Президії ВРУ.
9.     Коли було створено і хто очолив Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ-КП)?
10.           У якій програмиі НАТО приймає участь Україна?  А) “Партнерство заради миру”;  Б) “Справедлива відплата”;  В) “Боснія”.
11.           Вибори до Верховної Ради України 1994 р. відбувалися за… а) пропорційною системою;  б) мажоритарною;  в) змішаною.
12.           Яка з зазначених подій відбулась першою?  А) обрання Президентом України Л.Кучму; Б) укладення Конституційного договору;  В) запровадження гривни.
13.           У якому регіоні України проживає більшість прихильників ісламу?  А) Донбасс;  Б) Закарпаття;  В) Крим;  Г) Київ.
14.           Назвіть не менше трьох загальноукраїнських фестивалів популярної сучасної музики.
15.           Які атрибути державності були запроваджені ВРУ після проголошення незалежності України?
16.           Коли було створено і ліквідовано Національну гвардію України?
17.           Із зазначених характеристиквиберіть ті, що притаманні сучасній економіці України. Безробіття; піднесення виробництва у всіх галузях економіки; інфляція; низька оплата праці; затримка виплати заробітної плати,пенсій; існування значного тіньового сектора; значна зовнішня фінансова заборгованість; приватизація;  стрімке зростання цін; зростання заробітної плати.
18.           На яких принципах базується зовнішня політика незалежної України?  а) багатовекторність;  б) рівноправність; в) повна орієнтація на Росію;  г) нейтралітет;  д) курс на вступ до НАТО.
19.           Конституційний договір між ВРУ та Президентом передбачав:  а) чітке розмежування повноважень між гілками влади;  б) створення конституційної комісії для розробки нової Конституції;  в) утворення Конституційного Суду України.
20.           Приватна власність на землю була запроваджена в…р.
21.           Яка з названих подій відбулась раніше? А) Скасування смертної кари;  Б) Запровадження мажоритарно-пропорційної системи виборів;  В) Вступ України до Ради Європи.
22.           Назвіть етапи становлення власної фінансово-грошової системи незалежної України.
23.           Стосовно СНД Україна дотримується наступних позицій:  а) не входження до наддержавних структур;  б) двостороннє співробітництво;  в) СНД – це клуб для врегулювання міждержавних відносин;  г) асоційоване членство.
24.           Чи можна назвати Україну космічною державою? Наведіть три факти на підтвердження своєї думки.

Варіант 2.
1.     Яка партія за десять років незалежності мала найбільшу фракцію у ВРУ?  А) КПУ;  Б) Рух;  В) СПУ;  Г) СДПУ(о).
2.     Які країни входять до об`єднання держав СНД, що отримало назву ГУУАМ?
3.     Конституційний договір між ВРУ та Президентом було укладено у… р.  а) 1993 р.; б) 1994 р.;  в) 1995 р.
4.     В яких гарячих точках планети були присутні українські підрозділи в складі військ ООН?
5.     Декларація прав національностей України була прийнята ВРУ…  А) 27 серпня 1991 р.;  Б) 17 жовтня 1991 р.;  В) 1 листопада 1991 р.
6.     Основним постачальником енергоносіїв в Україну є …  а) Росія;  б) Казахстан;  в) Туркменістан;  г) Азербайджан;  д) Іран і Ірак.
7.     Візит Папи римського до України відбувся у … р. Він відвідав міста…
8.     Після десятиліття падіння виробництва у … р. в Україні почалось економічне зростання у період прем`єрства…  а) Пустовойтенка;  б) Ющенка;  в) Кінаха.
9.     Вкажіть принципи, на яких базується зовнішня політика незалежної України.
10.           Хто з українських політиків очолював український уряд двічі: за часів СРСР і в незалежній Україні?  а) В.Фокін;  б) В.Масол;  в) П.Лазаренко.
11.           В яких регіонах України закон про надання українській мові статусу державної  зустрічає найбільший опір?  Донбас, Крим, Лівобережна Україна, Правобережна Україна, Закарпаття.
12.           Які фактори відіграли вирішальну роль у перемозі Л.Кучми на президентських виборах 1994 р.?  а) економічні;  б) соціальні;  в) політичні;  г) національні;  д) релігійні.
13.           Назвіть п`ять міжнародних організацій, членами яких є Україна?
14.           Відродженню релігійного життя в незалежній Україні сприяли такі фактори:  а) зняття заборони на релігійне життя, реальні гарантії свободи совісті;  б) перетворення церкви на державну структуру;  в) загострення соціально-економічних, політичних, національних, екологічних та ін. проблем;  г) втрата суспільством старих ідеологічних ориєнтирів;  д) пошук духовної опори в житті, відновлення традиційних духовних цінностей; е) прагнення церкви відігравати провідну роль у політичному житті.
15.           Хто був першим Міністром оборони України?  а) К.Мороз;  б) П.Симоненко;  в) Є.Марчук;  г) О.Кузьмук..
16.           Основним торгівельним партнером України є…  а) США;  б) Росія;  в) Польща; г) Туреччина; д) Німеччина.
17.           Який статус кримської автономії в Україні?  а) територіальна автономія;  б) національна автономія.
18.           Скільки Всесвітніх конгресів українців відбулося за роки незалежності України?  а) 2;  б) 3;  в) 4; г) ваш варіант.
19.           Які з зазначених політичних партій утворилися до проголошення незалежності України? СПУ, КПУ, СДПУ(о), УХДП, УНА-УНСО, УРП, КУН, СелПУ.
20.           Кримська автономія в складі України було утворено у… а) 1990 р.;  б) 1991 р.;  в) 1992 р.
21.           В економіці України переважає приватний чи державний сектор?
22.           Виберіть правильну відповідь. Стратегічними партнерами України є…  А) Росія;  Б) Польща;  В) Німеччина;  Г) США;  Д) Китай;  Е) Румунія.
23.           Конституція незалежної України була прийнята в…  а) 24 серпня 1991 р.;  б) 1 грудня 1991 р.;  в) 28 червня 1996 р.
24.           Які три передвиборчі блоки набрали найбільшу кількість голосів на виборах до ВРУ в 2002 р.?

Варіант 3.
1.     Останні вибори до Верховної Ради України відбулися… р.
2.     В.Чорновіл загинув у …р. Це призвело до розколу в…
3.     Які події в Україні отримали назву “оксамитова революція”? а) проголошення незалежності України; б) створення парламентської більшості в ВРУ; в) дострокові вибори ВРУ і Президента україни в 1994 р.
4.     В.Пустовойтенко був прем`єр-міністром України до чи після прем`єрства В.Ющенка?
5.     Акт передачі влади державних органів в екзилі (у вигнанні) вищим органам влади незалежної України відбувся у … а) 1991 р.;  б) 1992 р.;  в) 1994 р.
6.     Найчисельніша українська діаспора знаходиться в… а) США;  б) Канаді;  в) Росії.
7.     У якому році Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї? А) 1991 р.;  б) 1993 р.;  в) 1994 р.;  г) 1997 р.
8.     З яки країнами членами ЄС і НАТО межує Україна.
9.     Хто з українських політиків очолював український уряд двічі: за часів СРСР і в незалежній Україні? а) В.Фокін;  б) В.Масол;  в) П.Лазаренко.
10.           Україна стала учасницею СНД:  а) 1 грудня 1991 р.;  б) 8 грудня 1991 р.;  в) 21 грудня 1991 р.
11.           Перший Всеукраїнський перепис населення за роки незалежності відбувся в… а) 1991 р.;  б) 1995 р.;  в) 2000 р.;  г) 2001 р.
12.           На яких Олімпійських іграх збірна команда України не здобули жодної олімпійської нагороди?
13.           Кримську автономію в складі України було утворено в …  а) 1990 р.;  б) 1991 р.;  в) 1992 р.
14.           Які результати переговорів про поділ Черноморського флоту та статус російського флоту в Україні?
15.           Що було головною причиною дострокових виборів ВРУ та Президента у 1994 р.?  а) страйк шахтарів у червні 1993 р.;  б) імпічмент Президенту Л.М.Кравчуку;  в) кризовий стан у суспільстві, наростання масового невдоволення владою, її неспроможність покращити ситуацію;  г) відсутність кворуму на засіданнях ВРУ.
16.           Верховна Рада якого скликання була одночасно Верховною Радою УРСР і Верховною Радою України? а) ХІ;  б) ХІІ;  в) ХІІІ;  г) ХІV.
17.           Вчені незалежної України займають провідні позиції у галузях: а) атомної енергетики, комп`ютерних технологій, біології;  б) матеріалознавство, електрозварювання, космічних технологій;  в) медицини, фізики, хімії.
18.           Стійке економічне зростання у більшості галузей економіки України після десятиліття падіння розпочалося в… а) 1999 р.;  б) 2000 р.;  в) 2001 р.
19.           Закон про Збройні Сили україни було прийнято:  а) 24 серпня 1991 р.;  б) 8 жовтня 1991 р.;  в) 6 грудня 1991 р.
20.           Яка категорія робітників найчастіше вдавалася до страйків та інших акцій протесту за роки незалежності україни?  а) корабели;  б) шахтарі;  в) швеї;  г) вчителі; д) лікарі.
21.           Конституційний договір від 8 червня 1995 р. передбачав… а) чітке розмежування повноважень між гілками влади;  б) створення конституційної комісії для розробки нової Конституції;  в) утворення Конституційного суду україни.
22.           Перехід на дванадцятирічну систему освіти було започатковано в…  а) 1999-2000 навч.р.; б) 2000-2001 навчал.р.;  в) 2001-2002 навч.р.
23.           Що означає принцип багатовекторності у зовнішній політиці? А) підтримання добросусідських відносин з сусідними державами;  Б) дотримання нейтрального статусу України;  В) ваш варіант.
24.           Скільки референдумів було проведено за роки незалежності?  а) два;  б) три;  в) чотири;  г) ваш варіант.Історичні диктанти

Варіант 1.
1.     Скільки змінилося урядів за період існування незалежності України?
2.     Яка подія 1994 р. відбулась раніше: вибори Президента чи ВРУ?
3.     Чи існує в Україні таке явище як безробіття?
4.     Економіці України на теперішній час притаманне зростання виробництва чи його падіння?
5.     Коли було введено в обіг національну грошову одиницю? Яка її назва?
6.     Перший Всеукраїнський перепис населення за роки незалежності відбувся… р.
7.     Вперше окремою командою Україна виступила на Олімпійських іграх у … р.
8.     Перерахуйте Голів Верховної Ради України з 1991 р.
9.     Скільки Всесвітніх конгресів українців відбулося за роки незалежності України?
10.           Літературно-мистецьке життя в Україні базується на принципах плюралізму чи однотипності?
11.           На теперішній день Президентом україни є…
12.           В якому регіоні України живе найбільше прихильників ісламу?

Варіат 2.
1.     На президентських виборах 1999 р. перемогу здобув…
2.     Приводом до політичної кризи зими-весни 2001 р. стали…
3.     Хто став першим космонавтом незалежної україни?
4.     Конституцію незалежної України було прийнято…
5.     За роки незалежності чисельність населення України зросла чи зменшилось?
6.     Яка національна меншина в Україні є найчисельнішою?
7.     Коли було закрито ЧАЕС?
8.     З якими країнами членами НАТО межує Україна?
9.     У вимогах страйкуючих за роки незалежності переважали економічні чи політичні вимоги?
10.           Найвища нагорода для діячів культури України – є Національна премія імені…
11.           Мажоритарно-пропорційна система виборів до Верховної Ради україни була запроваджена в… р.
12.           На теперішній день Прем`єр-міністром України є …

Історичні задачі

1.     В чому суть “українського питання” напередодні і на початку другої світової війни?
2.     Різні дослідники по-різному називають факт входження західноукраїнських земель до складу УРСР: “анексія”(Д.Бофора), “Включення” (Н.Верт). “формальне інкорпорування, назване возз`єднанням”(О.Субтельний), “Возз`єднання, що носило характер акції окупаційного типу” (С.Кульчицький) тощо. Аргументуйте власну точку зору з цього приводу.
3.     Напередодні нападу Німеччини на СРСР німецькі війська та їх союзники не мали чисельної і якісної переваги. Чим зумовлена поразка радянських військ на Україні в 1941 р.?
4.     Відступаючі радянські війська у 1941 р. здійснювали політику “випаленої землі”. Знищувалися стратигічні об`єкти (мости, електростанції, підприємства тощо), запаси сировини і продовольства, які не можливо було вивезти, розстрілювалися політичні в`язні тощо. З якою це робилося метою? Чи має виправдення така політика, щодо власного народу, що залишався на окупованій території?
5.     Що собою являв рух Опору в Україні в роки гітлерівської окупації?
6.     На літо 1942 р. в україні числилося 778 радянських партизанських загонів, але діяло лише 22. Чим був зумовлений такий стан речей в радянському партизанському русі на початковому етапі війни?
7.     Охарактеризуйте політику гітлерівської Німеччини та її воєнно-політичних структур щодо ОУН, УПА в роки другої світової війни.
8.     Які завдання стояли перед німецьким окупаційним режимом в україні? Наскільки йому вдалося вирішити ці завдання?
9.     Який внесок зробив український народ у розгром гітлерівської Німеччини?
10.           Чи мала боротьба ОУН-УПА шанс на успіх? Свою думку обгрунтуйте.
11.           Після війни промисловий потенціал УРСР складав 48% від рівня 1940 р. Завдяки чому вдалось за досить короткий термін відновити і збільшити промисловий потенціал?
12.           Що означала “ждановщина” для духовного життя України?
13.           Вкажіть позитивні і негативні сторони хрущовських перетворень для України.
14.           М.Хрущову належить висловлювання: “У питаннях культури я – сталініст”. Вкажіть практичне підтвердження позиції М.Хрущова.
15.           У період перебування П.Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ УРСР відраховувала до союзного бюджету 12%, за В.Щербицького – 27%. Про що світчить наведена динаміка? Порівняйте політику П.Шелеста і В.Щербицького.
16.           Чи можна вважати вище керівництво УРСР “окупаційною”, “колоніальною” адміністрацією?
17.           Чому радянське керівництво намагалось перешкоджати еміграції з України, особливо з політичних мотивів, в той час як російських дисидентів досить часто висилали з СРСР в якості покарання?
18.           60-80-ті роки були періодом піднесення чи занепаду української культури? Свою думку обгрунтуйте.
19.           У 80-ті роки в Україні ходив анікдот, що “в разі розпаду СРСР, единою республікою, що залишиться в його складі буде УРСР”. Про що свідчив цей анікдот?
20.           Які позитивні і негативні наслідки панування тоталітаризму в Україні?
21.           Чи можна вважати конституційний процес в Україні завершеним? Свою думку обгрунтуйте.
1 коментар:

  1. Доброго дня! Пропонуємо віртуальні виставки бібліотеки БДПУ, які можуть бути для вас корисними. https://library.bdpu.org.ua/informatsiyno-navchal%ca%b9na-diyal%ca%b9nist%ca%b9/virtualni-vistavki/

    ВідповістиВидалити